Czech English

Studie o koherenci politik pro rozvoj

  • Úvod
  • Studie o koherenci politik pro rozvoj

V rámci projektu World-Wise Europe: Koherentnější Evropa pro spravedlivější svět byla zpracována kolektivní publikace předkládající konkrétní případové studie z osmi zemí, které jasně ukazují propojenost mezi rozvojovou spoluprací a ostatními (nerozvojovými) politikami a důležitost jejich koordinace. Uvedené příklady ilustrují, jak nekoordinovaný vznik strategií a politik v oblastech, které se přímo netýkají rozvoje (například migrace nebo politika na podporu biopaliv), může vést k podrývání dosažení cílů rozvojové spolupráce. U všech zde uváděných případů z jednotlivých zemí je nejdříve nastíněn národní kontext pro rozvojovou spolupráci včetně institucionálního a právního rámce. Následuje příklad konkrétního rozvojového projektu podporovaného NNO či vládou a krátký rozbor toho, jak jsou cíle projektu ovlivňovány dalšími politikami (v oblasti migrace a azylu, zemědělství či energetiky), a to jak na národní, tak na evropské úrovni.

http://www.fors.cz/2022/wp-content/uploads/2014/07/WWE_-PCD-study_CZ_4.pdf

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace