Czech English

Vývoj ZRS ČR do transformace

Rozvojová spolupráce ČR před rokem 1989 byla značně ideologicky motivována a ovlivněna bipolárním rozdělením světa. Novodobá éra české rozvojové spolupráce nastala po roce 1995, kdy Česká republika vstoupila do OECD a obnovila program zahraniční rozvojové spolupráce. Do roku 2002 však byla ZRS ČR značně sektorově a teritoriálně roztříštěná. Koordinační úlohu oficiálně zastávalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR), avšak projekty byly vyhlašovány a řízeny jednotlivými resortními ministerstvy. Z toho plynula neprovázanost aktivit a značná netransparentnost. Krokem k zahájení reformy systému české ZRS se stala Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR na období 2002–2007. V roce 2002 bylo zřízeno při Ústavu mezinárodních vztahů Rozvojové středisko, jež sloužilo jako poradní orgán MZV ČR.

Institucionální zaštítění ZRS ČR před transformací

V souvislosti se vstupem České republiky do EU 1. května 2004 byly přijaty Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU, jež upravily sektorové a teritoriální zaměření pomoci a nově identifikovaly osm prioritních zemí. Pro tyto země byly připraveny Programy rozvojové spolupráce na období 2006–2010. Zásady pak byly ještě doplněny o pravidla pro výběr a financování projektů ZRS. Česká republika má jako člen EU obligatorně přispívat do rozvojového rozpočtu EU, ze kterého jsou financovány i nástroje rozvojové spolupráce EU a od roku 2011 bude ČR též přispívat do Evropského rozvojového fondu (EDF – European Development Fund).

Podrobnější informace o vývoji českého systému ZRS naleznete na stránce Rozvojovka – Člověk v tísni zde.

Další informace o stavu a vývoji české ZRS naleznete v přiloženém dokumentu Czech Republic and its Official Development Assistance.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace