Czech English

The Guardian – pohled na základní problémy v RZ v kontextu MDGs

8.7.2015
FoRS

O tom, kolik lidí stále nemá přístup k pitné vodě, jaký je přístup ke zdravotnickým službám ve světě a o propojení těchto otázek s naplňováním tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) se můžete dočíst na stránkách deníku The Guardian.

Článek je podložen mnohdy alarmujícími procenty a údaji, která dokazují úspěchy či neúspěchy v rozvojových cílech, a je doplněn interaktivními mapami, které zpracovávají nejnovější data získaná WHO/Unicef Joint Monitoring Programme. Zpráva je komentována Timem Brewerem, analytikem monitoringu a odpovědnosti, který v závěru dodává, že situace zůstává kritická v Subsaharské Africe. Celé znění si můžete prohlédnout zde.

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace