Czech English

ODOLNOST JAKO ÚKOL: JAK POMOCI LIDEM V NESTABILNÍCH OBLASTECH SVĚTA ČELIT KOMPLEXNÍM KRIZÍM


Tisková konference se koná před zahájením mezinárodní konference, kterou pořádá FoRS v rámci českého předsednictví Rady EU pod záštitou ministra zahraničí Jana Lipavského a ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka.

Dvoudenní konference, která se uskuteční 9.-10. listopadu v Praze, se zúčastní zástupci českých i evropských institucí, experti neziskových organizací experti neziskových organizací působící v Africe, na Blízkém východě a na Ukrajině. Srdečně Vás na ni zveme. Přihlásit se můžete na celou akci či pouze vybrané části dle Vašich preferencí. 

Více o programu a registrace naleznete zde.


TISKOVÁ KONFERENCE

KDY A KDE

 • Palác ARA, Perlová 5, Praha 11 000
 • v 10:00 hodin
 • Prosíme registrované novináře o dřívější příchod cca v 9:45
 • TK bude vedena v češtině (anglicky mluvící hosté budou tlumočeni)

Žijeme v době bezprecedentních výzev. Miliony lidí v nestabilních regionech světa ovlivňují dopady klimatických změn, ozbrojených konfliktů a akutního nedostatku potravin. Válka na Ukrajině vede k tomu, že Evropa čelí největší migrační vlně od druhé světové války. Navíc se projevuje ohrožením potravinové bezpečnosti, která významně postihuje zejména dlouhodobými krizemi zmítané regiony na Blízkém východě a v Africe. Je proto zásadní posilovat odolnost obyvatel v těchto oblastech prostřednictvím humanitární pomoci, dlouhodobé rozvojové spolupráce a kroky zaměřenými na dodržování lidských práv.

Cílem FoRS je zdůraznit význam zahraniční rozvojové spolupráce, která zásadně posiluje stabilitu křehkých regionů. Za účasti klíčových aktérů z řad institucí EU i ČR a expertů z neziskových organizací chce poukázat na efektivní řešení, kterými lze posilovat odolnost ohrožených komunit v rozvojových zemích. Mezi taková patří i nezbytné propojování prvků humanitární, rozvojové a mírové intervence, tzv. Nexus, o kterém účastníci TK pohovoří v kontextu konkrétních krizí. Jedná se o snahu naplnit nejen akutní, ale i dlouhodobé potřeby zasažených lidí a zároveň zajistit bezpečnější a stabilnější prostředí.

KDO NA TISKOVÉ KONFERENCI VYSTOUPÍ

Tiskovou konferencí Vás provede:

 • Pavel Přibyl

  Ředitel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci –⁠ FoRS

  Je zodpovědný za koordinaci aktivit a zastupování členů FoRS vůči dalším aktérům v ČR a EU. Jedná se především o státní instituce, partnerské platformy, sítě nevládních neziskových organizací a soukromý sektor.

Hosté:

 • Evelien van Roemburg

  Vedoucí kanceláře Oxfam International pro Evropskou unii v Bruselu

  Na TK: Shrne klíčové problémy a výzvy v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. Promluví o současných krizích, především s důrazem na potravinovou krizi, a o jejích důsledcích.

  Vede 30členný tým zaměřený na výzkum, politiku, komunikaci a financování institucí EU v Bruselu a OECD v Paříži. Kancelář Oxfam International pro Evropskou unii v Bruselu se snaží ovlivňovat rozhodující činitele v institucích EU a členských státech tak, aby zajistila pozitivní dopad evropských rozhodnutí a politik na životy obyvatel v rozvojových a krizemi postižených zemích.

 • Muhammed Hammady

  Vedoucí misí v Sýrii, Iráku a na Ukrajině, Charita Česká republika

  Na TK: Popíše své zkušenosti z Blízkého východu v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, které získal na pozici vedoucího misí v Sýrii a Iráku. Popíše, jak se tamní krize podobají a jaké kroky mohou být při jejich řešení replikovány. Promluví o nutnosti propojování rozvojových, humanitárních a mírových intervencích při zajišťování soběstačnosti obyvatel (zdroje obživy, zemědělství, dostatek vody) v Iráku, Libanonu a Sýrii. 

  Pracuje v oblasti humanitární pomoci a rozvoje již 10 let. Poslední čtyři roky vedl tým Charity Česká republika v Iráku a Sýrii, který vybudoval pevná partnerství s klíčovými zúčastněnými stranami. V nedávné době byl pověřen vedením humanitární pomoci na Ukrajině.

 • Erik Siegl

  Vedoucí zahraniční sekce, Diakonie ČCE

  Na TK: Přiblíží, jak Diakonie ČCE podporuje odolnost komunit v Africe a na Blízkém východě. Promluví o důležitosti rozvojové spolupráce v křehkých regionech a na příkladech z Etiopie, Libanonu a Barmy popíše propad, který jim hrozí při absenci dostatečné podpory. Zaměří se také na výzvy při aplikaci komplexních řešení v humanitárních krizích.

  Řídí humanitární a rozvojové projekty v Diakonii ČCE. Do roku 2018 byl diplomatem a zastával různé pozice na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, mimo jiné na Odboru lidských práv a transformační politiky.

 • Marek Štys

  Vedoucí humanitárních projektů, Člověk v tísni

  Na TK:

  Promluví o humanitárních a rozvojových potřebách na Ukrajině, odkud se nedávno vrátil. Přiblíží roli občanské společnosti při stabilizaci a rekonstrukci této válkou zkoušené země. Zaměří se na problémy nekoncepčního a nepředvídatelného financování rozvojových aktivit a jaké má tato praxe důsledky.

  Pracuje pro Člověka v tísni již od roku 1999. Má za sebou zkušenosti jak ze zahraničích misí, tak z řídících funkcí na centrále organizace v Praze. Momentálně řídí humanitární pomoc ČvT po celém světě. Od roku 2014 aktivně sleduje dění na Ukrajině a koordinuje zde humanitární kroky ČvT.


Rádi Vás uvidíme také na navazujících panelových debatách a workshopech zaměřených na téma „Jak pomoci lidem v nestabilních oblastech světa čelit komplexním krizím a zvýšit jejich odolnost“.


Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace