Czech English

Týdeník Respekt – Filip a Okamura ohrožují pomoc lidem

10.4.2020
FoRS

Málokterá vláda dluží tolik občanské společnosti jako tato. V prvních týdnech trvání koronavirové krize veřejnost postrádala jakoukoli pomoc z vládního sektoru. Roušky (které si lidé museli šít sami nikoli z nadšení, ale protože nebyly), informační linky, roznášky seniorům, poradenství, výukové materiály… nabízely mimo jiné nevládky jako skauti, Člověk v tísni či ADRA. Dokonce i spolky, jako jsou Paměť národa či Frank Bold Society, jež se věnují zcela jiným věcem, poskytovaly pomoc, konzultace apod. A v takové situaci komunisté s SPD chystají další útok na neziskovky – mají být připraveny o finance od státu. Proč by mohl být útok na nevládní organizace úspěšný, se dočtete v komentáři Erika Taberyho v týdeníku Respekt

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace