Czech English

ÚMV –⁠ Policy paper „Building Resilience through participation“

25.9.2023
FoRS

V době četných krizí, které ovlivňují agendu udržitelného rozvoje, se odolnost stala v mezinárodní rozvojové komunitě doslova pojmem. Přestože se občanská společnost již delší dobu podílí v zemích globálního Jihu na budování odolnosti „zdola nahoru“, je zásadní definovat rizika, která mohou ohrozit základní hodnoty jako lidská práva, inkluze, rovnost a udržitelnost.  Přečtěte si policy paper Ondřeje Horkého-Hlucháně „Building Resilience through participation“, který na základě osvědčených postupů organizací občanské společnosti ze zemí východní Evropy a západního Balkánu identifikuje nejefektivnější způsoby podpory budování odolnosti ze strany donorů. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace