Czech English

UNICEF – Snižování porodnosti ve více než 150 zemích světa

21.8.2017
Eliška Šertlerová

Každý den ve světě stále ještě umírá 16 000 dětí ve věku do pěti let z důvodu podvýživy a nemoci, proti kterým existuje běžné očkování nebo léky, z důvodu nedostatku pitné vody a hygieny či špatné dostupnosti zdravotní péče. Existuje přitom přímá souvislost mezi porodností a dětskou úmrtností, čím nižší je úmrtnost nejmenších dětí, tím nižší je v dané zemi porodnost. Zvyšování míry přežití dětí totiž omezuje potřebu rodičů mít jich více. Přečtěte si článek o tom, jak UNICEF pomáhá snižovat porodnost v rozvojových zemích.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace