Czech English

Univerzita Karlova – Pracovní veletrh v univerzitním areálu Jinonice, nabídka prezentace

17.4.2016
FoRS

Institut politologických studií by Vás rád oslovil s nabídkou prezentovat Vaši organizaci na pracovním veletrhu, který se koná dne 11. května 2016 mezi 9:00 a 17:00 ve veřejných prostorách univerzitního areálu Jinonice. Pracovní veletrh je určen pro studenty a absolventy (nejenom Institutu politologických studií) Fakulty sociálních věd, ale také pro studenty Filozofické fakulty a Fakulty humanitních studií, které sídlí ve zmíněném areálu. V průběhu pracovního veletrhu proběhne taktéž paralelní doprovodný program v podobě odborných a praktických seminářů, které budou probíhat v přilehlých učebnách. V případě zájmu kontaktujte PhDr. Ing. Ilonu Kruntorádovou na ilona.kruntoradova@fsv.cuni.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace