Czech English

Varianty – Člověk v tísni – Nové kurzy a semináře v oblasti vzdělávání

15.11.2019
FoRS

Člověk v tísni pořádá v listopadu a prosinci sérii zajímavých kurzů a seminářů v oblasti vzdělávání. Zajímá Vás, jak rozvíjet abstraktní myšlení u dětí předškolního věku? Pak se můžete přihlásit na kurz Konceptuální učení – příprava dětí se svp na vstup do školyKurz Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí je zaměřen na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem semináře ADHD ve škole a školní družině je objasnit příčiny a projevy ADHD se zaměřením na prostředí základní školy a školní družiny. Více o jednotlivých kurzech a přihlašování na ně naleznete v newsletteru Člověka v tísni. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace