Czech English

CONCORD –⁠ Implementing the EU Gender Action Plan III: Turning ambition into impact?

3.7.2023
FoRS

Rok 2023 je polovinou období plnění akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen ve vnější činnosti na období 2021-2025 (GAP III). Zpráva hodnotí provádění programu GAP III ve třech vybraných místních kontextech: Maroko, Filipíny a Keňa, a zaměřuje se na to, jak byly nové a potenciálně transformační prvky GAP III uplatněny v praxi. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace