Czech English

Stáž ve FoRS

Jste studentem/studentkou vysoké školy a zabýváte se problematikou rozvojové spolupráce, humanitární pomoci nebo globálního vzdělávání? Pak máte jedinečnou příležitost přihlásit se na stáž do FoRS! 

Co je náplní stáže?

     Informační + Administrativní činnost:

  • příprava týdenního newsletteru
  • obsah webu a sociálních sítí
  • podklady pro tištěné a on-line materiály FoRS
  • pomoc při přípravě podkladů do projektových žádostí
  • překlady a vytváření odborných textů
  • logistická podpora při organizaci akcí FoRS

     Odborná + Analytická činnost:

  • analýza a zpracování dat týkající se rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR
  • příprava odborných textů/článků na témata české i evropské RS
  •  

Jak se přihlásit? 

Kontaktujte Kamilu Muchovou na kamila.muchova@fors.cz. K emailu přiložte motivační dopis a strukturovaný životopis. Uzávěrka je průběžná. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace