Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

MŠMT – Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (leden – červen 2023)

23.1.2023
MŠMT vyhlásilo výzvu: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (leden – červen 2023). Výzva na Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince do 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Více informací naleznete ve znění dotační výzvy. Žádost musí být podána nejpozději do 30. […]

MPSV a UNICEF – Výzva na dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi

16.1.2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dotační výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023. Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF. V dotační výzvě pro rok 2023 […]

ČRA – Uzavřená výzva „Pokračující neinvestiční dotace na podporu víceletých projektů“

9.1.2023
Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí POKRAČUJÍCÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU VÍCELETÝCH PROJEKTŮ v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2023. Více informací naleznete ve znění dotační výzvy. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 20. února 2023 do 12 hodin.

ČRA – Dotační výzva „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“

9.1.2023
Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci trilaterálního dotačního programu „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ pro rok 2023. Více informací k dotační výzvě naleznete v odkazu na znění výzvy. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 2. února 2023 do 12 hodin.

MHMP – Program na podporu nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. Prahy na rok 2023

5.12.2022
MHMP vypsalo výzvu o dotaci na podporu nultých ročníků na středních školách pro ukrajinskou mládež. Kurzy se uskuteční od ledna do prosince 2023. O dotaci mohou žádat střední školy, městské části či organizace zabývající se vzděláváním dětí a mládeže s působností na území hl. m. Prahy. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na […]

SozialMarie – Soutěž o mezinárodní cenu za výjimečné sociální inovace

5.12.2022
Stojíte za projektem, který řeší aktuální společenské výzvy a aplikuje inovativní řešení? Přihlaste se do soutěže o mezinárodní cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie – Prize for Social Innovation. Přihlásit se mohou projekty soukromých osob, komerčních podniků, projekty občanské společnosti (spolky, nadace, neformální občanské iniciativy apod.) a projekty veřejné sféry z celé České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Uzávěrka podání je v úterý […]

Nová dotační výzva v programu Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS

5.12.2022
ČRA vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS (včetně kapacit a partnerství NNO, aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR)“ pro rok 2023. Podrobnější informace naleznete zde. Aktuální znění výzvy naleznete zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 16. ledna 2023 […]

Nová dotační výzva v programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti

16.11.2022
Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ pro rok 2023.   Lhůta pro podání žádosti: do 27.12. 2022, 13:00 hodin. Dne 29.11. 2022 v 14:00 proběhne webinář pro potenciální žadatele o dotaci. Žadatelé se seznámí s pravidly […]

MZV ČR – Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

14.10.2022
MZV ČR vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích“ pro rok 2023. Předkládané projekty musejí směřovat do jedné z rozvojových zemích podle klasifikace OECD/DAC, zejména stávajících prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie. Více informací o výzvě zde. Žádosti o dotaci předkládejte elektronicky v systému www.mzv.grantys.cz. Příjem návrhů projektů končí dne 1. prosince 2022 ve […]

Evropská komise – Aktuality ke grantové výzvě DEAR 2022

14.10.2022
Evropská komise dnes zveřejnila (1) corrigendum, (2) zápis s otázkami a odpověďmi a (3) prezentaci z webináře ke grantové výzvě DEAR call 2022. Mezi důležité změny patří například posunutí deadlinu pro podávání projektových návrhů až na 14. listopadu. Všechny dokumenty, stejně jako prezentaci z nedávného školení FoRS k DEAR callu, naleznete v podkladových materiálech ke školení zde a na webu […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace