Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

IKI – Small Grants Call for Proposals

26.1.2024
Tato mezinárodní výzva k předkládání návrhů je určena malým regionálním, národním a místním organizacím se sídlem v zemích způsobilých pro oficiální rozvojovou pomoc (kromě současných a potenciálních kandidátů na členství v EU, kromě Ukrajiny). Organizace mohou žádat o financování projektů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Výzva k předkládání návrhů malých grantů IKI je otevřena […]

EK – Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

8.12.2023
Cílem výzvy je vybrat a podpořit omezený počet zprostředkovatelů v členských státech EU schopných vybudovat kapacity velkého počtu organizací, které posazují a zvyšují povědomí o základních právech a hodnotách EU podporou místních, regionálních a/nebo vnitrostátních organizací občanské společnosti. Více informací zde.

U.S. Embassy Kyiv’s Office – DCP, Priority Region: Ukraine

8.12.2023
Kancelář velvyslanectví USA v Kyjevě vyhlašuje otevřenou soutěž pro organizace, které předloží žádosti do jedenáctého kola programu DCP, aby pokračovaly v budování partnerství pro zahraniční pomoc USA s 11 způsobilými partnerskými dárcovskými vládami (PDG) ve střední a východní Evropě zaměřené na podporu Ukrajiny v kontextu evropské integrace, demokratické transformace, míru a bezpečnosti. Více informací zde. […]

NSC – Rule of Law Youth Network

24.11.2023
V souvislosti se současnými hrozbami, kterým demokracie čelí, spouští Rada Evropy „Rule of Law Youth Network“ (RoLYN). Rok 2024-2025 bude věnován rozvoji sítě činitelů, kteří se specializují na boj proti korupci, přičemž se zaměří zejména na souvislosti mezi korupcí a zhoršováním životního prostředí. RoLYN se bude skládat až z 20 zástupců mládežnických organizací, sdružení a/nebo sítí, kteří budou […]

ČRA – Zvýšení zemědělské odolnosti ve woredě Tsirae (Chira) Wonberta, Tigraj, Etiopie

3.11.2023
Česká rozvojová agentura vyhlašuje dne 31.10.2023 dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci bilaterálního dotačního programu ZRS „Zvýšení zemědělské odolnosti ve woredě Tsirae (Chira) Wonberta, Tigraj, Etiopie“ pro rok 2024. Více informací k dotační výzvě naleznete zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 04.12.2023 […]

MŠMT – Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách

1.11.2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje avízo výzvy k předkládání žádostí o podporu projektů v rámci komponenty 7.4 Národního plánu obnovy „Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách“. Upozorňujeme, že avízo výzvy je verze informativního charakteru a do vyhlášení výzvy může dojít k úpravám. Vyhlášení výzvy je plánováno na IV. čtvrtletí 2023. Více informací zde.

ČRA – Budování systému zdravotní péče o matky a děti v oblasti perinatologie v Kambodži, fáze II.

1.11.2023
Česká rozvojová agentura vyhlašuje dne 23.10. 2023 dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci bilaterálního dotačního programu ZRS „Budování systému zdravotní péče o matky a děti v oblasti perinatologie v Kambodži, fáze II.“ pro rok 2024. Více informací k dotační výzva naleznete zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí […]

MZV ČR Dotační – řízení Programu transformační spolupráce na rok 2024

6.10.2023
MZV ČR vyhlásilo výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2024. Maximální celková výše prostředků, alokovaných v rámci této dotační výzvy, činí 36 000 000 Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, není omezena. O dotaci lze žádat na projekty realizované v těchto prioritních […]

ČRA – Dotační výzva v rámci programu „Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS (včetně kapacit a partnerství NNO, aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR)“ pro rok 2024

5.10.2023
ČRA vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS (včetně kapacit a partnerství NNO, aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR)“ pro rok 2024. Více informací k dotační výzvě naleznete zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je […]

ČRA – Dotační výzva v rámci programu „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ pro rok 2024

5.10.2023
ČRA vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ pro rok 2024. Více informací k dotační výzvě naleznete zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena na 30. listopadu 2023 do 12:00 hodin.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace