Czech English

Členství

Členem FoRS se mohou stát všechny nezávislé nevládní neziskové organizace a instituce z akademické sféry, které působí v rozvojové a humanitární oblasti. Organizace přistupují k FoRS nejprve se statusem pozorovatele, poté se mohou stát členy.

Podmínky členství

Status člena

Organizace se může stát členem FoRS, pokud splňuje následující podmínky:

  1. Existence organizace po dobu min. 6 měsíců
  2. Neziskový charakter organizace
  3. Sídlo na území ČR
  4. Působení v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a/nebo humanitární pomoci
  5. Předložení dokumentů – výroční zprávy nebo zprávy o činnosti (jako potvrzení toho, že rozvojová spolupráce, rozvojové vzdělávání a/nebo humanitární pomoc tvoří důležitou část činností)
  6. Předložení stanov organizace
  7. Předložení výpisu z rejstříku/registrace u příslušného orgánu a přidělení IČO
  8. Přihlášení se ke Kodexu efektivnosti členských organizací FoRS

Více o členství ve stanovách FoRS

V případě zájmu o vstup do FoRS či další informace se obraťte na Kamilu Muchovou (kamila.muchova@fors.cz, tel. +420 774 736 700).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace