Czech English

Tiskové zprávy a stanoviska FoRS

2024

 • 9. 4. 2024 – Konsorcium GEAR UP! zahajuje projekt na podporu globálního vzdělávání a udržitelného rozvoje. V březnu 2024 se v italské Anconě sešli zástupci organizací, kteří zahajují společný projekt GEAR UP! Projekt je zaměřen na posílení angažovanosti mládeže, podporu spolupráce mezi neziskovými organizacemi a místními samosprávami. Leitmotivem je tematika udržitelného rozvoje. TZ zde.
 • 28. 3. 2024 – Platformy FoRS a DEMAS společně s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) bilancují, zda se plní úvodní sliby kabinetu Petra Fialy a zda avizovaný návrat k hodnotové zahraniční politice znamenal opravdové navýšení příspěvků na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a lidskoprávní agendu v zahraničí. TZ, která je dostupná zde, je vydána v rámci společného projektu, který probíhal od října 2022 do března 2024 s podporou Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund
 • 22. 2. 2024 – Pomohli jste s námi víc než 3 milionům Ukrajinců a Ukrajinek, vzkazují české organizace. Dárci jim přispěli na pomoc víc než 7 miliard korun. Ve čtvrtek 22. února 2024 si 66 českých nevládních organizací připomíná druhé výročí od začátku války na Ukrajině, která se brání za cenu vysokých ztrát na životech i majetku. Naši pomoc v celkové hodnotě cca 7 miliard korun za uplynulé dva roky získaly víc než tři miliony Ukrajinců a Ukrajinek. TZ zde

2023

 • 21. 11. 2023 – „Česko musí přidat v podpoře možností rozvojových zemí řešit dopady změn klimatu”, vzkazují premiérovi před klimatickým summitem COP 28 nevládní organizace. Česká republika nepřispívá dostatečně férovým podílem k plnění svých závazků vyplývajících z dohod přijatých na mezinárodních klimatických fórech. TZ zde.
 • 5. 10. 2023 – Otevřený dopis premiéru Fialovi: Výnosy emisních povolenek jsou příležitostí k financování investic do naší budoucnosti, do spravedlivé ekologické transformace české ekonomiky. Neměly by se proto stát jen dalším zdrojem státního rozpočtu, ale měly by být zacíleny na klimatická opatření, účetně a organizačně vyčleněny mimo běžný rámec státního rozpočtu a naplánovány s důsledností jdoucí za rámec obecných povinností stanovených evropskou legislativou.
 • 2. 6. 2023 – U příležitosti Týdne pro klima, který se koná 5. – 11. 6. 2023, chceme upozornit na výzvu Držme slovo: snižme český klimadluh! Výzva usiluje o to, aby byla česká vláda aktivnější v naplňování závazků ČR v oblasti příspěvků na klimafinance pro nejzranitelnější země světa. TZ naleznete zde.
 • 22. 2. 2023 – Jak se mění pomoc českých neziskovek po roce války na Ukrajině? Společná TZ s 10 členskými organizacemi (Člověk v tísni, Charita ČR, ADRA ČR, Diakonie ČCE, Arnika, AMO, Nesehnutí, Care ČR, INEX-SDA, Caritas VOŠ sociální) je zde, doplňující text tady.

2022

 • 9. 11. 2022 – Foreign development cooperation is one of the important tools for maintaining stability in the world. In the context of the current crises, it needs to be strengthened, according to experts gathered in Prague. Press relase available here.
 • 9. 11. 2022 – Zahraniční rozvojová spolupráce je jedním z významných nástrojů pro udržení stability ve světě. V kontextu současných krizí je potřeba ji obzvláště posilovat, říkají odborníci, kteří se sjeli do Prahy na mezinárodní konferenci FoRS, která je pořádaná v rámci českého předsednictví. TZ zde.
 • 1. 11. 2022 – V návratu k hodnotově orientované zahraniční politice se ČR zlepšuje, ale stále má rezervy, říkají neziskové platformy FoRS a DEMAS spolu s AMO a zahajují společný projekt podpořený v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska. TZ je dostupná zde.
 • 14. 6. 2022 – Tři platformy neziskových organizací zaměřených na migrační agendu, humanitární a rozvojovou pomoc a podporu lidských práv a dobrého vládnutí ve světě představují své hlavní priority pro období českého předsednictví EU. Společnou tiskovou zprávu FoRS, DEMAS a Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR čtěte zde.
 • 24. 2. 2022 – Členské organizace FoRS vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Ukrajině. Prostředky na humanitární pomoc však musí navýšit i vláda. TZ naleznete zde.
 • 10. 2. 2022 – Fialova vláda pokračuje v trendu škrtů na humanitární pomoc a zahraniční rozvojovou spolupráci. TZ naleznete zde.

2021

 • 9. 8. 2021 – Nová zpráva IPCC stále považuje cíl Pařížské dohody za dosažitelný, z klimatu se ale musí stát prioritní téma světové politiky. Cíl Pařížské dohody udržet zvýšení průměrné globální teploty do konce století pod 2 °C a co nejblíže k hodnotě 1,5 °C je podle nové zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) stále ještě reálný. Předpokladem je ale rychlé snížení emisí v souladu s návrhy Zvláštní zprávy k  oteplení o 1,5 °C z roku 2018. Ve té IPCC varuje, že podmínkou dosažení cílů Pařížské dohody je omezení celosvětových emisí o polovinu do roku 2030 a dále na tzv. čistou nulu do roku 2050. To je ale v příkrém rozporu s aktuálním vývojem. Uhlíkový rozpočet, který má lidstvo podle závěrů IPCC od 1. ledna 2020 ještě k dispozici, činí 400 miliard tun CO2. Právě tolik CO2 lze ještě vypustit do atmosféry, abychom zajistili 67% pravděpodobnost, že se průměrná globální teplota nezvýší do konce tohoto století o víc než o 1,5 °C. Bez výrazného omezení současných emisí ale lidstvo zbývající uhlíkový rozpočet spotřebuje už kolem roku 2030.
 • 27. 4. 2021 – Otevřený dopis nevládních neziskových organizací místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi k přípravám Národního plánu obnovy.

2020

 • 28. 10. 2020 – EU včetně členských zemí musí posílit solidaritu s okolním světem a razantně navýšit prostředky na rozvojovou pomoc. Rozvojová pomoc (tzv. ODA – Official Development Assistance) [1] má uprostřed současné koronavirové pandemie rozhodující roli. Je pojistkou pro to, aby se podpora přednostně dostala k nejchudším a nejzranitelnějším skupinám obyvatel na světě. EU – členské státy a Evropská komise – sice zůstává hlavním světovým poskytovatelem ODA, ale její poměr k unijnímu hrubému národnímu důchodu (HND) za rok 2019 (0,46 %) již třetím rokem v řadě klesá. EU se tak již před pandemií vzdalovala cestě k naplnění svého závazku poskytovat k roku 2030 na rozvojovou pomoc ročně 0,7 % svého celkového HND. Při současném tempu růstu ODA tento závazek nebude dosažen za jedno desetiletí, ale za padesát let. Více informací naleznete zde.
 • 16. 7. 2020 – Dopis A. Babišovi před nadcházejícím jednáním Evropské rady o víceletém finančním rámci EU. Evropská unie je klíčovým světovým donorem, její humanitární pomoc pomáhá zachraňovat životy a dlouhodobá spolupráce s rozvojovými státy zase umožňuje budovat stabilitu v různorodých oblastech světa. V této souvislosti jsme požádali premiéra A. Babiše,  aby při nadcházejících jednáních o Víceletém finančním rámci zohlednil některé důležité kroky. Jaké, naleznete zde.
 • 9. 7. 2020 – 90 % přírodních katastrof bylo za posledních 20 let spojeno se změnou klimatu a extrémním počasím. Humanitární dopady těchto krizí jsou apelem na snižování emisí. Klimatická koalice uspořádala společně s organizacemi Člověk v tísni, Charita ČR a České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) tiskový seminář, kterým chce upozornit na souvislosti humanitárních dopadů extrémního počasí s emisemi skleníkových plynů, na jejichž vypouštění se Česko podílí již od počátku průmyslové revoluce. Tiskovou zprávu k akci naleznete zde.
 • 16. 1. 2020 – Pouze Babišova vláda neřeší pomoc rozvojovým zemím se zvládáním dopadů změny klimatu. Na summitu premiérů zemí V4 a Rakouska ve čtvrtek 16. ledna v Praze bude tématem jednání mimo jiné změna klimatu. Premiér Babiš by měl sladit krok se svými protějšky a konečně rozhodnout o výši pomoci, kterou Česká republika poskytne rozvojovým zemím na zvládání dopadů změny klimatu a snížení emisí. Poskytování finanční podpory na klimatická opatření v zemích globálního Jihu patří mezi závazky, k nimž se Česká republika přihlásila ratifikací Pařížské dohody.  Více informací naleznete zde.

2019

 • 12. 12. 2019 – Potopí Babiš zásadní dohodu na ochranu klimatu? Zablokováním hrozí jako jediný politik z celé EU. Na summitu Evropské rady, který proběhne ve čtvrtek a v pátek, se premiér Andrej Babiš podle vlastních slov chystá zablokovat cíl klimatické neutrality EU. Návrh, který počítá s tím, že by EU do roku 2050 neměla vypouštět více emisí skleníkových plynů, než dokáže pohltit, v současné době nahlas kritizuje pouze Česko, které hrozí jeho zablokováním. Více informací naleznete zde.
 • 29. 11. 2019 – OSN, Evropský parlament, ekologické organizace a sílící hlas veřejnosti vyzývají politiky k rychlejšímu snižování emisí skleníkových plynů. V pondělí začne výroční konference OSN o změně klimatu v Madridu. O krocích nutných k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky a k odvrácení klimatického rozvratu ohrožujícího bezpečný život na Zemi budou politické špičky jednat na konferenci COP25, která se koná v Madridu ve dnech 2. – 13. prosince. Jednat se bude také o pravidlech pro mezinárodní obchodování s emisemi, která se nepodařilo dohodnout na loňském summitu v polských Katovicích. Dalším tématem konference je nástroj pro odškodnění ztrát a škod, s nimiž se musejí vyrovnávat nejchudší země vlivem dopadů změny klimatu. Více informací zde.
 • 26. 9. 2019 – Příspěvek ČR rozvojovým zemím na zvládání dopadů změny klimatu klesl. Jak to bude dál vláda zatím nerozhodla. Česká republika od roku 2010 poskytovala finanční prostředky na zvládání dopadů změny klimatu a snižování emisí v rozvojových státech v objemu cca 200 milionů Kč ročně. (1) Výše této podpory ale v roce 2017 klesla na 186 milionů korun, tj. ČR poskytla o 18 milionů méně než v předchozím roce 2016. (2) Na příští rok nemá vláda zatím konkrétní plán. Poskytování finanční podpory na klimatická opatření v zemích globálního Jihu patří mezi závazky, k nimž se Česká republika přihlásila ratifikací Pařížské dohody. Více informací zde.
 • Premiér jel na klimatický summit s prázdnýma rukama. Prostor dostaly jen inspirativní státy. Klimatický summit, který v noci na dnešek skončil v americkém New Yorku, ukázal, že Evropská unie zatím není schopna přijmout roli světového klimatického lídra a zavázat se k ambicióznímu plánu na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, přestože drtivá většina členských zemí o něj usiluje. Jednou z členských zemí, které tuto vizi stále blokují, je vedle Polska, Maďarska a Estonska i Česko.  Více se dočtete v tiskové zprávě.
 • 19. 9. 2019 – Stávkovat se studenty by měli úplně všichni. Vláda stále blokuje účinnější klimatickou politiku, o níž budou jednat světoví státníci na summitu v New Yorku. V pátek 20. září se k další celosvětové studentské stávce za klima přidají i lidé jiných věkových kategorií – od pracujících až po lidi v důchodu. Klimatická krize je problémem, který se už netýká jen mladých a budoucích generací, ale všech lidí bez ohledu na věk. Více se dočtete v zde.
 • 8. 8. 2019 – Vědci: Změny v produkci potravin a přístupu ke krajině jsou pro stabilní klima podobně důležité jako konec fosilních paliv. Společná tisková zpráva Klimatické koalice, FoRS, Greenpeace a Česka proti chudobě a nerovnostem ve spolupráci s Informačním centrem OSN ke zprávě Mezinárodního panelu OSN ke změně klimatu (IPCC).
 • 5. 6. 2019 – Peníze z emisních povolenek jsou potřeba na řešení změny klimatu. Ne na zalepení rozpočtu. Novelu zákona dnes začnou projednávat poslanci a my s ní vydali tiskovku zde.
 • 13. 5. 2019 – Otevřený dopis Ministru zahraničních věcí T. Petříčkovi k Jednání Rady ministrů zahraničí EU o rozvojové spolupráci dne 13. května 2019 – zde.
 • 11. 4. 2019 – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 10. dubna zveřejnila předběžné údaje o stavu světové rozvojové pomoci za rok 2018. Dárcovské země z těchto statistik nevycházejí v tom nejlepším světle. Oproti roku 2017 totiž celková výše rozvojové pomoci (ODA) klesla, a to paradoxně především do nejchudších zemí světa, pro které ODA představuje až dvě třetiny celkových vnějších financí. Více informací naleznete zde.
 • 27. 3. 2019 – Lidé berou změnu klimatu vážně. ČR nedělá pro snížení emisí dost. K řešením se však poslanci dnes nedostali Sněmovna přerušila jednání o změně klimatu. Společný tiskový komentář asociací ekologických, rozvojových a humanitárních organizací zde.
 • 27. 3. 2019 – ČR zaostává v ochraně klimatu. Poslanci a vláda by měli konečně nastartovat změnu. Nezávislý audit české klimatické politiky a doporučení pro zítřejší jednání Sněmovny o změně klimatu. Přečtěte si více informací zde. Doporučení vládě naleznete zde.

2018

 • 17. 10. – AidWatch CONCORD 2018: Rozpočet na rozvojovou pomoc Evropské unie klesá, zatímco chudoba ve světě přetrvává a krize přibývají- tiskový zpráva FoRS zde. Celý report CONCORD zde.
 • 11. 9. – Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky: Humanitární pomoc v příštím víceletém finančním rámci EU a rozpočtu na rok 2019 – zde.
 • 13. 8. – Světový humanitární den: Proč je česká pomoc v zahraničí stále tak důležitá?  – zde.
 • 2. 5. – Rozpočet EU: Navrhovaná reforma finančních nástrojů vnější spolupráce v novém rozpočtu EU podkopává jejich efektivnost – zde.
 • 30. 1. – Svěřenský fond EU pro Afriku: Zpráva evropské sítě CONCORD hodnotí jeho přínosy a slabiny v oblasti prevence neregulérní migrace a rozvojových potřeb – zde.


Fotoarchiv: Evropská komise

2017

 • 30. 10. – Humanitární kongres v Praze: Nové trendy, noví hráči & stará etika – zde.
 • 17. 10. – Předvolební dobrá zpráva: Drtivá většina stran, které nejspíš zasednou v parlamentu, chce dávat víc na rozvojovou pomoc a zohledňovat dopady na rozvojové země při přípravě zákonů – zde.
 • 16. 8. – Světový humanitární den: Loni bylo ve válkách výbušnými zbraněmi zabito nebo zraněno přes 32 000 lidí. I válka má svoje pravidla a české neziskové organizace vyzývají k jejich dodržování – zde.
 • 19. 5. – Efektivnost ZRS ČR: Česko dokáže zlepšovat život chudých ve světě, mělo by ale přidat na financích i efektivnosti – zde.
 • 13. 3. – Výročí války v Sýrii: Válka v Sýrii trvá 6 let a miliony dětí neznají život v míru – zde.


Fotoarchiv: CARE ČR

2016

 • 21. 11. – Týden globálního rozvojového vzdělávání – zde.
 • 17. 8. – Světový humanitární den: Desítky humanitárních pracovníků každý rok přijdou o život při pomoci druhým (17.8.2016) – zde.
 • 20. 5. – Světový humanitární summit OSN: Pět českých nevládních organizací vyzývá u příležitosti Světového humanitárního summitu OSN politiky k rozhodnosti – zde.
 • 17. 2. – Význam ZRS: Rostoucí význam rozvojové spolupráce a humanitární pomoci bude dnes diskutován na semináři v parlamentu  – zde.


Fotoarchiv: Rozvojovka.cz

2015

 • 27. 11. – Zahraniční rozvojová spolupráce ČR: Dobrý systém si zaslouží více podpory – zde.
 • 18. 10. – Humanitární kongres 2015 – zde.
 • 8. 10. – Nové rozvojové cíle: Neziskové organizace představily domácí úkoly, jejichž plněním může Česko prospět sobě i světu – zde.
 • 25. 9. – Agenda 2030: Na největším globálním summitu se schvalují nové globální cíle. Agenda 2030 znamená „domácí úkoly“ i pro Česko – zde.
 • 14. 9. – Rozvojové cíle OSN: České organizace společně upozornily na plnění rozvojových cílů OSN. Ty připomíná i dnes zahájená výstava „Silná OSN – lepší svět“ – zde.
 • 8. 9. – Týden globálního rozvoje: Česko čeká týden věnovaný globálnímu rozvoji – zde.
 • 19. 8. – Světový humanitární den: České humanitární organizace si připomínají Světový humanitární den. Znají lidskou cenu humanitární pomoci – zde.
 • 8. 7. – Konference OSN o financování rozvoje: Státníci míří na mezinárodní konferenci OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě. Český premiér i ministři zůstávají doma – zde.
 • 25. 5. – Doporučení ke společné pozici EU: Doporučení ministru Lubomíru Zaorálkovi k společné pozici EU k Třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje v Addis Abebě – zde.
  • Příloha k TZ: Dopis FoRS ministru Lubomíru Zaorálkovi k společné pozici EU k Třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje v Addis Abebě (25.5.2015) – zde.
  • Příloha k TZ: Mediální brief před konferencí v Addis Abebě (8. 7. 2015) – zde.


Fotoarchiv: OSN

2014

 • 20. 11. – Neplnění závazků: Analýza ukazuje realitu neplnění rozvojových závazků zeměmi EU – zde.
 • 16. 10. – ČR a plnění závazků: Česká republika pokulhává v plnění závazků k odstraňování chudoby ve světě – zde.
 • 8. 10. – Transparentnost ZRS ČR: ČR  klesla v žebříčku transparentnosti rozvojové spolupráce na 10. místo mezi zeměmi EU – zde.
 • 13. 5. – ČR v elitním klubu dárců RS: Jak si stojí Česká republika po prvním roce v elitním klubu dárců rozvojové spolupráce? – zde.
 • Průzkum: Občané Česka jsou výrazně nakloněni rozvojové spolupráci a humanitární pomoci (29.4.2014) – zde. Příloha zde.


Fotoarchiv: FoRS

2013

 • 18. 10. – Aidwatch 2013: EU pokulhává ve své roli největšího dárce pomoci rozvojovým zemím – zde.
 • 14. 5. – Czech Republic in OECD DAC: Czech Republic becomes a member of the elite donors‘ club – here.
 • 14. 5. – ČR ve Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci: Česká republika se stala členem elitního klubu dárců – zde.
 • 4. 4. – Reakce na nově zveřejněné statistiky OECD: Evropa již druhým rokem škrtá pomoc rozvojovým zemím – zde.


Fotoarchiv: Rozvojovka.cz

2012

 • 20. 11. – Česká pomoc ve světe: Česká pomoc ve světě je kvalitnější, ale potřebuje lepší financování – zde.
 • 19. 10. – Uvedení Indexu odhodlání k pomoci rozvojovým zemím (CDI) pro ČR: Český přínos pro rozvojové země sráží zejména vývozy zbraní – zde.
 • 26. 6. – Objem rozvojové spolupráce EU stále klesá: Hrozí intenzivnější dopad ekonomické krize na chudé státy (CONCORD Aidwatch) – zde.
 • 8. 2. – Rizika revize RVP: Koalice k RVP upozorňuje na rizika revize rámcových vzdělávacích programů – zde.
 • 26. 1. – Koalice k RVP žádá ministerstvo školství o odpověď podle zákona o svobodném přístupu k informacím – zde.


Fotoarchiv: Perpetuum.cz

2011

 • 7. 12. – Vytvoření koalice k RVP: Neziskové organizace vytvořily koalici, která chce sledovat revizi RVP – zde.
 • 10. 6. – NNO Světlo pro svět: Prolomení bariér pro miliardu lidí s postižením – zde.
 • 19. 5. – Umělé navýšení rozvojové pomoci: „Sobeckost“ EU způsobuje umělé navýšení rozvojové pomoci o 5mld. EUR, tvrdí NNO – zde.


Fotoarchiv: CONCORD Europe

2010

 • 14. 4. – Nedostatečná podpora MDGs: EU i ČR nedostatečně podporují Rozvojové cíle tisíciletí – zde.
 • 12. 3. – Volební kalkulačka: Kalkulačka ekologických a rozvojových organizací napoví lidem, koho volit – zde.


Fotoarchiv: OSN

2009

 • 11. 12. – Summit v Kodani: Česká vláda nabízí rychlé peníze pro chudé země. Jde ale jen o účetní trik – zde.
 • 13. 11. – Kampaň 20 let ZRS ČR – zde.
 • 4. 11. – Připojení FoRS k „Velké výzvě“: Rozvojové a humanitární organizace podporují Velkou výzvu – zde.
 • 2. 11. – Firmy pro klima: Firmy vyzývají ke schválení účinné dohody o změnách klimatu – zde.
 • 15. 10. – Zaostřeno na politickou koherenci: Evropské politiky poškozují chudé země – zde.
 • 22. 6. – Účinnost rozvojové pomoci: Jak zvýšit účinnost rozvojové pomoci nejen v době finanční krize? – zde.
 • 22. 5. – Jak efektivně vzdělávat a informovat o rozvoji: Česko hostí mezinárodní konferenci o rozvojovém vzdělávání a osvětě – zde.
 • 19. 5. – Omezování poskytované pomoci: Je správné v současné době omezovat rozvojovou spolupráci? – zde.
 • 14. 5. – Zpráva o rozvojové pomoci AidWatch: Rozvojová spolupráce nesmí být v době ekonomické krize odstavena na vedlejší kolej – zde.
 • 31. 3. – Zpráva o rozvojové pomoci OECD: Rozvojová spolupráce nesmí být v době ekonomické krize odstavena na vedlejší kolej – zde.
 • 28. 1. – Návrh EK o klimatu a rozvojových zemích: Evropská komise chce pomoci chudým zemím a klimatu. Co na to české předsednictví? – zde.
 • 26. 1. – Společné stanovisko FoRS k neformálnímu zasedání ministrů pro RS EU: EU musí najít řešení z finanční krize nejen pro sebe, ale i pro rozvojové země – zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace