Czech English

Tiskové zprávy a stanoviska FoRS

2022

 • 14. 6. 2022 – Tři platformy neziskových organizací zaměřených na migrační agendu, humanitární a rozvojovou pomoc a podporu lidských práv a dobrého vládnutí ve světě představují své hlavní priority pro období českého předsednictví EU. Společnou tiskovou zprávu FoRS, DEMAS a Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR čtěte zde.
 • 24. 2. 2022 – Členské organizace FoRS vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Ukrajině. Prostředky na humanitární pomoc však musí navýšit i vláda. TZ naleznete zde.
 • 10. 2. 2022 – Fialova vláda pokračuje v trendu škrtů na humanitární pomoc a zahraniční rozvojovou spolupráci. TZ naleznete zde.

2021

 • 9. 8. 2021 – Nová zpráva IPCC stále považuje cíl Pařížské dohody za dosažitelný, z klimatu se ale musí stát prioritní téma světové politiky. Cíl Pařížské dohody udržet zvýšení průměrné globální teploty do konce století pod 2 °C a co nejblíže k hodnotě 1,5 °C je podle nové zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) stále ještě reálný. Předpokladem je ale rychlé snížení emisí v souladu s návrhy Zvláštní zprávy k  oteplení o 1,5 °C z roku 2018. Ve té IPCC varuje, že podmínkou dosažení cílů Pařížské dohody je omezení celosvětových emisí o polovinu do roku 2030 a dále na tzv. čistou nulu do roku 2050. To je ale v příkrém rozporu s aktuálním vývojem. Uhlíkový rozpočet, který má lidstvo podle závěrů IPCC od 1. ledna 2020 ještě k dispozici, činí 400 miliard tun CO2. Právě tolik CO2 lze ještě vypustit do atmosféry, abychom zajistili 67% pravděpodobnost, že se průměrná globální teplota nezvýší do konce tohoto století o víc než o 1,5 °C. Bez výrazného omezení současných emisí ale lidstvo zbývající uhlíkový rozpočet spotřebuje už kolem roku 2030.
 • 27. 4. 2021 – Otevřený dopis nevládních neziskových organizací místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi k přípravám Národního plánu obnovy.

2020

 • 28. 10. – EU včetně členských zemí musí posílit solidaritu s okolním světem a razantně navýšit prostředky na rozvojovou pomoc. Rozvojová pomoc (tzv. ODA – Official Development Assistance) [1] má uprostřed současné koronavirové pandemie rozhodující roli. Je pojistkou pro to, aby se podpora přednostně dostala k nejchudším a nejzranitelnějším skupinám obyvatel na světě. EU – členské státy a Evropská komise – sice zůstává hlavním světovým poskytovatelem ODA, ale její poměr k unijnímu hrubému národnímu důchodu (HND) za rok 2019 (0,46 %) již třetím rokem v řadě klesá. EU se tak již před pandemií vzdalovala cestě k naplnění svého závazku poskytovat k roku 2030 na rozvojovou pomoc ročně 0,7 % svého celkového HND. Při současném tempu růstu ODA tento závazek nebude dosažen za jedno desetiletí, ale za padesát let. Více informací naleznete zde.
 • 16. 7. – Dopis A. Babišovi před nadcházejícím jednáním Evropské rady o víceletém finančním rámci EU. Evropská unie je klíčovým světovým donorem, její humanitární pomoc pomáhá zachraňovat životy a dlouhodobá spolupráce s rozvojovými státy zase umožňuje budovat stabilitu v různorodých oblastech světa. V této souvislosti jsme požádali premiéra A. Babiše,  aby při nadcházejících jednáních o Víceletém finančním rámci zohlednil některé důležité kroky. Jaké, naleznete zde.
 • 9. 7. 2020 – 90 % přírodních katastrof bylo za posledních 20 let spojeno se změnou klimatu a extrémním počasím. Humanitární dopady těchto krizí jsou apelem na snižování emisí. Klimatická koalice uspořádala společně s organizacemi Člověk v tísni, Charita ČR a České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) tiskový seminář, kterým chce upozornit na souvislosti humanitárních dopadů extrémního počasí s emisemi skleníkových plynů, na jejichž vypouštění se Česko podílí již od počátku průmyslové revoluce. Tiskovou zprávu k akci naleznete zde.
 • 16. 1. – Pouze Babišova vláda neřeší pomoc rozvojovým zemím se zvládáním dopadů změny klimatu. Na summitu premiérů zemí V4 a Rakouska ve čtvrtek 16. ledna v Praze bude tématem jednání mimo jiné změna klimatu. Premiér Babiš by měl sladit krok se svými protějšky a konečně rozhodnout o výši pomoci, kterou Česká republika poskytne rozvojovým zemím na zvládání dopadů změny klimatu a snížení emisí. Poskytování finanční podpory na klimatická opatření v zemích globálního Jihu patří mezi závazky, k nimž se Česká republika přihlásila ratifikací Pařížské dohody.  Více informací naleznete zde.

2019

 • 12. 12. – Potopí Babiš zásadní dohodu na ochranu klimatu? Zablokováním hrozí jako jediný politik z celé EU. Na summitu Evropské rady, který proběhne ve čtvrtek a v pátek, se premiér Andrej Babiš podle vlastních slov chystá zablokovat cíl klimatické neutrality EU. Návrh, který počítá s tím, že by EU do roku 2050 neměla vypouštět více emisí skleníkových plynů, než dokáže pohltit, v současné době nahlas kritizuje pouze Česko, které hrozí jeho zablokováním. Více informací naleznete zde.
 • 29. 11. – OSN, Evropský parlament, ekologické organizace a sílící hlas veřejnosti vyzývají politiky k rychlejšímu snižování emisí skleníkových plynů. V pondělí začne výroční konference OSN o změně klimatu v Madridu. O krocích nutných k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky a k odvrácení klimatického rozvratu ohrožujícího bezpečný život na Zemi budou politické špičky jednat na konferenci COP25, která se koná v Madridu ve dnech 2. – 13. prosince. Jednat se bude také o pravidlech pro mezinárodní obchodování s emisemi, která se nepodařilo dohodnout na loňském summitu v polských Katovicích. Dalším tématem konference je nástroj pro odškodnění ztrát a škod, s nimiž se musejí vyrovnávat nejchudší země vlivem dopadů změny klimatu. Více informací zde.
 • 26. 9. – Příspěvek ČR rozvojovým zemím na zvládání dopadů změny klimatu klesl. Jak to bude dál vláda zatím nerozhodla. Česká republika od roku 2010 poskytovala finanční prostředky na zvládání dopadů změny klimatu a snižování emisí v rozvojových státech v objemu cca 200 milionů Kč ročně. (1) Výše této podpory ale v roce 2017 klesla na 186 milionů korun, tj. ČR poskytla o 18 milionů méně než v předchozím roce 2016. (2) Na příští rok nemá vláda zatím konkrétní plán. Poskytování finanční podpory na klimatická opatření v zemích globálního Jihu patří mezi závazky, k nimž se Česká republika přihlásila ratifikací Pařížské dohody. Více informací zde.
 • Premiér jel na klimatický summit s prázdnýma rukama. Prostor dostaly jen inspirativní státy. Klimatický summit, který v noci na dnešek skončil v americkém New Yorku, ukázal, že Evropská unie zatím není schopna přijmout roli světového klimatického lídra a zavázat se k ambicióznímu plánu na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, přestože drtivá většina členských zemí o něj usiluje. Jednou z členských zemí, které tuto vizi stále blokují, je vedle Polska, Maďarska a Estonska i Česko.  Více se dočtete v tiskové zprávě.
 • 19. 9. – Stávkovat se studenty by měli úplně všichni. Vláda stále blokuje účinnější klimatickou politiku, o níž budou jednat světoví státníci na summitu v New Yorku. V pátek 20. září se k další celosvětové studentské stávce za klima přidají i lidé jiných věkových kategorií – od pracujících až po lidi v důchodu. Klimatická krize je problémem, který se už netýká jen mladých a budoucích generací, ale všech lidí bez ohledu na věk. Více se dočtete v zde.
 • 8. 8. – Vědci: Změny v produkci potravin a přístupu ke krajině jsou pro stabilní klima podobně důležité jako konec fosilních paliv. Společná tisková zpráva Klimatické koalice, FoRS, Greenpeace a Česka proti chudobě a nerovnostem ve spolupráci s Informačním centrem OSN ke zprávě Mezinárodního panelu OSN ke změně klimatu (IPCC).
 • 5. 6. – Peníze z emisních povolenek jsou potřeba na řešení změny klimatu. Ne na zalepení rozpočtu. Novelu zákona dnes začnou projednávat poslanci a my s ní vydali tiskovku zde.
 • 13. 5. – Otevřený dopis Ministru zahraničních věcí T. Petříčkovi k Jednání Rady ministrů zahraničí EU o rozvojové spolupráci dne 13. května 2019 – zde.
 • 11. 4. – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 10. dubna zveřejnila předběžné údaje o stavu světové rozvojové pomoci za rok 2018. Dárcovské země z těchto statistik nevycházejí v tom nejlepším světle. Oproti roku 2017 totiž celková výše rozvojové pomoci (ODA) klesla, a to paradoxně především do nejchudších zemí světa, pro které ODA představuje až dvě třetiny celkových vnějších financí. Více informací naleznete zde.
 • 27. 3. – Lidé berou změnu klimatu vážně. ČR nedělá pro snížení emisí dost. K řešením se však poslanci dnes nedostali Sněmovna přerušila jednání o změně klimatu. Společný tiskový komentář asociací ekologických, rozvojových a humanitárních organizací zde.
 • 27. 3. – ČR zaostává v ochraně klimatu. Poslanci a vláda by měli konečně nastartovat změnu. Nezávislý audit české klimatické politiky a doporučení pro zítřejší jednání Sněmovny o změně klimatu. Přečtěte si více informací zde. Doporučení vládě naleznete zde.

2018

 • 17. 10. – AidWatch CONCORD 2018: Rozpočet na rozvojovou pomoc Evropské unie klesá, zatímco chudoba ve světě přetrvává a krize přibývají- tiskový zpráva FoRS zde. Celý report CONCORD zde.
 • 11. 9. – Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky: Humanitární pomoc v příštím víceletém finančním rámci EU a rozpočtu na rok 2019 – zde.
 • 13. 8. – Světový humanitární den: Proč je česká pomoc v zahraničí stále tak důležitá?  – zde.
 • 2. 5. – Rozpočet EU: Navrhovaná reforma finančních nástrojů vnější spolupráce v novém rozpočtu EU podkopává jejich efektivnost – zde.
 • 30. 1. – Svěřenský fond EU pro Afriku: Zpráva evropské sítě CONCORD hodnotí jeho přínosy a slabiny v oblasti prevence neregulérní migrace a rozvojových potřeb – zde.

Fotoarchiv: Evropská komise

2017

 • 30. 10. – Humanitární kongres v Praze: Nové trendy, noví hráči & stará etika – zde.
 • 17. 10. – Předvolební dobrá zpráva: Drtivá většina stran, které nejspíš zasednou v parlamentu, chce dávat víc na rozvojovou pomoc a zohledňovat dopady na rozvojové země při přípravě zákonů – zde.
 • 16. 8. – Světový humanitární den: Loni bylo ve válkách výbušnými zbraněmi zabito nebo zraněno přes 32 000 lidí. I válka má svoje pravidla a české neziskové organizace vyzývají k jejich dodržování – zde.
 • 19. 5. – Efektivnost ZRS ČR: Česko dokáže zlepšovat život chudých ve světě, mělo by ale přidat na financích i efektivnosti – zde.
 • 13. 3. – Výročí války v Sýrii: Válka v Sýrii trvá 6 let a miliony dětí neznají život v míru – zde.

Fotoarchiv: CARE ČR

2016

 • 21. 11. – Týden globálního rozvojového vzdělávání – zde.
 • 17. 8. – Světový humanitární den: Desítky humanitárních pracovníků každý rok přijdou o život při pomoci druhým (17.8.2016) – zde.
 • 20. 5. – Světový humanitární summit OSN: Pět českých nevládních organizací vyzývá u příležitosti Světového humanitárního summitu OSN politiky k rozhodnosti – zde.
 • 17. 2. – Význam ZRS: Rostoucí význam rozvojové spolupráce a humanitární pomoci bude dnes diskutován na semináři v parlamentu  – zde.

Fotoarchiv: Rozvojovka.cz

2015

 • 27. 11. – Zahraniční rozvojová spolupráce ČR: Dobrý systém si zaslouží více podpory – zde.
 • 18. 10. – Humanitární kongres 2015 – zde.
 • 8. 10. – Nové rozvojové cíle: Neziskové organizace představily domácí úkoly, jejichž plněním může Česko prospět sobě i světu – zde.
 • 25. 9. – Agenda 2030: Na největším globálním summitu se schvalují nové globální cíle. Agenda 2030 znamená „domácí úkoly“ i pro Česko – zde.
 • 14. 9. – Rozvojové cíle OSN: České organizace společně upozornily na plnění rozvojových cílů OSN. Ty připomíná i dnes zahájená výstava „Silná OSN – lepší svět“ – zde.
 • 8. 9. – Týden globálního rozvoje: Česko čeká týden věnovaný globálnímu rozvoji – zde.
 • 19. 8. – Světový humanitární den: České humanitární organizace si připomínají Světový humanitární den. Znají lidskou cenu humanitární pomoci – zde.
 • 8. 7. – Konference OSN o financování rozvoje: Státníci míří na mezinárodní konferenci OSN o budoucnosti financování globálního rozvoje v Addis Abebě. Český premiér i ministři zůstávají doma – zde.
 • 25. 5. – Doporučení ke společné pozici EU: Doporučení ministru Lubomíru Zaorálkovi k společné pozici EU k Třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje v Addis Abebě – zde.
  • Příloha k TZ: Dopis FoRS ministru Lubomíru Zaorálkovi k společné pozici EU k Třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje v Addis Abebě (25.5.2015) – zde.
  • Příloha k TZ: Mediální brief před konferencí v Addis Abebě (8. 7. 2015) – zde.

Fotoarchiv: OSN

2014

 • 20. 11. – Neplnění závazků: Analýza ukazuje realitu neplnění rozvojových závazků zeměmi EU – zde.
 • 16. 10. – ČR a plnění závazků: Česká republika pokulhává v plnění závazků k odstraňování chudoby ve světě – zde.
 • 8. 10. – Transparentnost ZRS ČR: ČR  klesla v žebříčku transparentnosti rozvojové spolupráce na 10. místo mezi zeměmi EU – zde.
 • 13. 5. – ČR v elitním klubu dárců RS: Jak si stojí Česká republika po prvním roce v elitním klubu dárců rozvojové spolupráce? – zde.
 • Průzkum: Občané Česka jsou výrazně nakloněni rozvojové spolupráci a humanitární pomoci (29.4.2014) – zde. Příloha zde.

Fotoarchiv: FoRS

2013

 • 18. 10. – Aidwatch 2013: EU pokulhává ve své roli největšího dárce pomoci rozvojovým zemím – zde.
 • 14. 5. – Czech Republic in OECD DAC: Czech Republic becomes a member of the elite donors‘ club – here.
 • 14. 5. – ČR ve Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci: Česká republika se stala členem elitního klubu dárců – zde.
 • 4. 4. – Reakce na nově zveřejněné statistiky OECD: Evropa již druhým rokem škrtá pomoc rozvojovým zemím – zde.

Fotoarchiv: Rozvojovka.cz

2012

 • 20. 11. – Česká pomoc ve světe: Česká pomoc ve světě je kvalitnější, ale potřebuje lepší financování – zde.
 • 19. 10. – Uvedení Indexu odhodlání k pomoci rozvojovým zemím (CDI) pro ČR: Český přínos pro rozvojové země sráží zejména vývozy zbraní – zde.
 • 26. 6. – Objem rozvojové spolupráce EU stále klesá: Hrozí intenzivnější dopad ekonomické krize na chudé státy (CONCORD Aidwatch) – zde.
 • 8. 2. – Rizika revize RVP: Koalice k RVP upozorňuje na rizika revize rámcových vzdělávacích programů – zde.
 • 26. 1. – Koalice k RVP žádá ministerstvo školství o odpověď podle zákona o svobodném přístupu k informacím – zde.
Fotoarchiv: Perpetuum.cz

2011

 • 7. 12. – Vytvoření koalice k RVP: Neziskové organizace vytvořily koalici, která chce sledovat revizi RVP – zde.
 • 10. 6. – NNO Světlo pro svět: Prolomení bariér pro miliardu lidí s postižením – zde.
 • 19. 5. – Umělé navýšení rozvojové pomoci: „Sobeckost“ EU způsobuje umělé navýšení rozvojové pomoci o 5mld. EUR, tvrdí NNO – zde.

Fotoarchiv: CONCORD Europe

2010

 • 14. 4. – Nedostatečná podpora MDGs: EU i ČR nedostatečně podporují Rozvojové cíle tisíciletí – zde.
 • 12. 3. – Volební kalkulačka: Kalkulačka ekologických a rozvojových organizací napoví lidem, koho volit – zde.

Fotoarchiv: OSN

2009

 • 11. 12. – Summit v Kodani: Česká vláda nabízí rychlé peníze pro chudé země. Jde ale jen o účetní trik – zde.
 • 13. 11. – Kampaň 20 let ZRS ČR – zde.
 • 4. 11. – Připojení FoRS k „Velké výzvě“: Rozvojové a humanitární organizace podporují Velkou výzvu – zde.
 • 2. 11. – Firmy pro klima: Firmy vyzývají ke schválení účinné dohody o změnách klimatu – zde.
 • 15. 10. – Zaostřeno na politickou koherenci: Evropské politiky poškozují chudé země – zde.
 • 22. 6. – Účinnost rozvojové pomoci: Jak zvýšit účinnost rozvojové pomoci nejen v době finanční krize? – zde.
 • 22. 5. – Jak efektivně vzdělávat a informovat o rozvoji: Česko hostí mezinárodní konferenci o rozvojovém vzdělávání a osvětě – zde.
 • 19. 5. – Omezování poskytované pomoci: Je správné v současné době omezovat rozvojovou spolupráci? – zde.
 • 14. 5. – Zpráva o rozvojové pomoci AidWatch: Rozvojová spolupráce nesmí být v době ekonomické krize odstavena na vedlejší kolej – zde.
 • 31. 3. – Zpráva o rozvojové pomoci OECD: Rozvojová spolupráce nesmí být v době ekonomické krize odstavena na vedlejší kolej – zde.
 • 28. 1. – Návrh EK o klimatu a rozvojových zemích: Evropská komise chce pomoci chudým zemím a klimatu. Co na to české předsednictví? – zde.
 • 26. 1. – Společné stanovisko FoRS k neformálnímu zasedání ministrů pro RS EU: EU musí najít řešení z finanční krize nejen pro sebe, ale i pro rozvojové země – zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace