Czech English

O nás

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Jsme platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, globálním vzděláváním a humanitární pomocí.

Spojujeme

Platforma FoRS byla založena v roce 2002 a sdružuje na 35 členských a pozorovatelských organizací. Společně prosazujeme vyšší relevanci české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce. Snažíme se zlepšovat jejich efektivnost a pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí.

Našimi tématy jsou:

  • Zahraniční rozvojová spolupráce
  • Humanitární pomoc
  • Rozšiřování partnerské spolupráce
  • Kvalitní prostředí pro působení NNO
  • Vzdělávání a informování o rozvojové problematice
  • Soulad rozvojových a nerozvojových politik s Agendou 2030 –⁠ Cíli udržitelného rozvoje

Vyjednáváme

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členských organizací a posilování spolupráce mezi státními institucemi v ČR/EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.

Pracujeme na evropské úrovni 

V roce 2003 se stal FoRS jedním ze zakládajících členů CONCORD – Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD je zastřešujícím sdružením národních platforem a sítí NNO ze zemí EU, které dohromady zastupují více než 1600 NNO. Je také oficiálním partnerem institucí Evropské unie a jeho prostřednictvím může FoRS hájit zájmy NNO z ČR.

Více o CONCORD a členství FoRS

Leták FoRS

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace