Czech English

Publikace, na nichž se FoRS spolupodílel

2030

Dublinská deklarace

Evropská deklarace o globálním vzdělávání do roku 2050.

 

 

2023

Aidwatch 2023

2023

Rozvojová spolupráce přináší úspěch

Charita ČR, Diakonie ČR, Člověk v tísni nebo IOM  ve světě investují do lidí a do nových technologií. Příběhy těchto úspěchů si zaslouží zájem veřejnosti. Z těchto úspěchů totiž profitujeme všichni.

2022

Příspěvek NNO k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU 2022

Tento dokument předkládají neziskové organizace (NNO) jako pozvánku pro sdílení zkušeností, odborností a témat, která zapadají do politických priorit českého předsednictví v Radě EU.

2022

O české politice ve východní Evropě: Nové úkoly během předsednictví v Radě EU i po něm

Tento paper vznikl ve spolupráci s Asociací mezinárodních otázek za podpory Evropského předsednického projektu 2022-2023. Cílem publikace je identifikovat kroky, které by EU měla podniknout v aktuální turbulentní době směrem k Ukrajině, Moldavsku a Gruzii. Materiál pojednává tak o východiscích ČR v tomto kontextu, a to během jejího šestiměsíčního předsednictví, ale i po jeho skončení.

O české politice ve východní Evropě: Nové úkoly během předsednictví v Radě EU i po něm

2020

AidWatch 2020: Knock-on effects, an urgent call to Leave No One Behind.

2019

Měj se k světu – Udržitelný rozvoj a odpovědná demokracie

2019

CONCORD Aidwatch 2019

2018

CONCORD Aidwatch 2018

CONCORD Aidwatch 2018 – „EU Aid: A broken ladder?“
2018

Měj se k světu – Udržitelný rozvoj a odpovědná demokracie

Měj se k světu – Udržitelný rozvoj a odpovědná demokracie – Manifest mezioborové platformy občanských organizací Měj se k světu.
2017

CONCORD Aidwatch 2017

2017

Když klima není prima

Když klima není prima- Jak připravit sebe a rozvojový svět na změnu klimatu? To se dozvíte zde. Na publikaci se podílelo Hnutí Duha, Greenpeace, FoRS, Centrum pro dopravu a energetiku, Glopolis, CARE, Klimatická koalice a Ekologický institut Veronica.
2015

CONCORD Aidwatch

CONCORD Aidwatch: „Looking to the future, don´t forget the past – Aid beyond 2015“ k dispozici zde.
2015

Vize vzdělávání pro Česko

„Vize vzdělávání pro Česko“ k dispozici zde.
2015

CPDE Global Synthesis Report 2015

CPDE Global Synthesis Report 2015. The State of Development Cooperation,  CSO Enabling Environment and CSO Development Effectiveness (s případovou studií Česká republika) k dispozici zde.
2015

Měj se k světu – Český příspěvek k Cílům udržitelného rozvoje

Měj se k světu – Český příspěvek k Cílům udržitelného rozvoje k dispozici zde.

2014:

  • „The Istanbul Principles in Czech Republic“ v publikaci globální iniciativy CPDE – CSO Partnership for Development Effectiveness “The Journey from Istanbul: Evidence on the Implementation of CSO DE Principles“ k dispozici zde.
  • „How European Civil Society Organizations Strive for Their Development Effectiveness“ připravený pracovní skupinou CSO Development Effectiveness evropské konfederace CONCORD. Publikace je k dizpozici zde.

2012:

  • Metodika Peer Review pro členy FoRS ve spolupráci s organizací SIRIRI (2012) zde.

2009:

  • CONCORD AidWatch: Lighten the Load – In a time of crisis, European aid has never been more important (červen 2009) zde
  • CONCORD AidWatch Update: EU Aid in Jeopardy? (prosinec 2009) zde
  • CONCORD: Spotlight on Policy Coherence (říjen 2009) zde
  • EDUCON: Příliš vzdálené cíle (prosinec 2009) zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace