Czech English

Další analýzy a zdroje informací

2023

Who holds the lion´s share?

S ohledem na probíhající střednědobé hodnocení nástroje NDICI-Global Europe vypracovala organizace CONCORD studii o financování rozvojové spolupráce EU pro NNO na úrovni jednotlivých zemí a regionů. 

2023

VOICE out loud 35 – Localisation

Toto vydání VOICE Out Loud se zabývá tím, jak může humanitární systém zajistit spravedlivé partnerství a spoluúčast tak, aby se i nadále posouvalo téma lokalizace kupředu. 

2023

Analýza: Klimatické konference OSN: selhání, nebo naděje?

A co čekat od letošní konference COP 28 v Dubaji?

2023

SOLIDAR Foundation – Policy Paper „WE ALL BELONG“

Policy paper „WE ALL BELONG“ se zabývá nedávným politickým vývojem souvisejícím s globálním vzděláváním na evropské úrovni, včetně úvah o významu neformálního vzdělávání směřujícího k podpoře občanské angažovanosti a řešení současných globálních výzev.

2021

Víceletý finanční rámec 2021-2027

Víceletý finanční rámec 2021-2027. Stručný přehled k tomuto tématu od platformy Concord naleznete zde zde.
2018

Report ke Globálnímu rozvojovému vzdělávání

Report ke Globálnímu rozvojovému vzdělávání a jeho stavu v evropských zemí v roce 2018 k nahlédnutí zde.
2018

Concord AidWatch Report 2018

Concord AidWatch Report 2018 – zde 
2018

Improving user journeys for humanitarian cash transfers

Improving user journeys for humanitarian cash transfers (Ground Truth Solutions, 2018) – zde  
2018

The new global agenda and the future of the multilateral development bank system

The new global agenda and the future of the multilateral development bank system (ODI, 2018) – zde
2018

Migrace ze Subsaharské Afriky do Evrospké unie se zaměřením na Nigérii a Českou republiku

Migrace ze Subsaharské Afriky do Evrospké unie se zaměřením na Nigérii a Českou republiku (iir, 2018) – zde 
2018

Partnerství nebo kondicionalita?

Partnerství nebo kondicionalita? Monitoring migračních kompaktů a Svěřenského fondu EU pro Afriku (Concord, 2018) – zde
2018

Atlas půdy – odpovědná spotřeba a produkce potravin

Atlas půdy – odpovědná spotřeba a produkce potravin (Glopolis, 2018) – zde
2018

Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů?

Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů? (Energynautics, 2018) – zde.
2018

Inspired – Accountability

Inspired – Accountability (Člověk v tísni, 2018) – zde
2018

Value for Money: Step-by-step Guide

Value for Money: Step-by-step Guide (Člověk v tísni, 2018) – zde
2018

Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection in V4 Countries

Asylum Seekers and Beneficiaries of International  Protection in V4 Countries (NIEM, 2018) – zde

2018

25 years of People in Need

25 years of People in Need (Člověk v tísni, 2018) – zde
2017

Firmy v české rozvojovce: ničitel ekonomik Jihu nebo všelék na rozvojové problémy?

Firmy v české rozvojovce: ničitel ekonomik Jihu nebo všelék na rozvojové problémy? (iir, 2017)  – zde

Průzkumy veřejného mínění:

Z posledních výzkumů veřejného mínění pro Českou republiku vyplývá, že postoje veřejnosti se příliš nemění – výsledky většinou kolísají v jednotkách procent. Pravidelně se však výrazně odlišují od evropského průměru. Například v mezi lety 2015-2018 považovalo rozvojovou pomoc za důležitou či spíše důležitou 78 % Čechů, kdy evropský průměr dosahoval téměř 90 %. Pouze 48 % všech respondentů v České republice za rok 2018 se domnívá, že finanční pomoc rozvojovým zemím je efektivní způsob, jak řešit chudobu, což představuje od roku 2016 pokles ve výši čtyř procentních bodů a hodnotu mnohem nižší, než je 71% průměr Evropské unie. Oproti vzestupnému evropskému trendu se v ČR snižuje počet lidí, kteří věří, že snižování chudoby v rozvojových zemí má pozitivní dopad i na občany EU. V roce 2016 odpovědělo kladně 51 % respondentů, přičemž evropský průměr činil 69 %. V roce 2018 se toto číslo v ČR snížilo na 46 %, zatímco evropský průměr vzrostl na 74 %.

 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Česká republika, rozvojová spolupráce, 2018) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, rozvojová spolupráce, 2018) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, humanitární pomoc, 2017) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Česká republika, rozvojová spolupráce, 2016) –  zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, rozvojová spolupráce, 2016) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Česká republika, humanitární pomoc, 2016) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, humanitární pomoc, 2016) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Česká republika, rozvojová spolupráce, 2015) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, rozvojová spolupráce, 2015) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, humanitární pomoc, 2015) – zde
 • Průzkum veřejného mínění Eurobarometer (Evropská unie, rozvojová spolupráce, 2014) – zde

TRIALOG – policy digests

 • Post‐2015 Development Framework – zde
 • Private Sector in Development – zde
 • Policy Coherence for Development – zde
 • Lithuanian Presidency Priorities for Development Cooperation – zde
 • Eastern Partnership and Development Cooperation – zde
 • Development Effectiveness & the Role of Civil Society Organisations – zde
 • EP Elections – zde
 • Migration and Development – zde.
 • Food Security – zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace