Czech English

Struktura FoRS

Platforma FoRS sdružuje na 35 členských a pozorovatelských organizací. Základním nástrojem jejich zapojení do činnosti platformy jsou pracovní skupiny. Skrze ně se podílí se na formulaci stanovisek a celkovém směřování FoRS.

Pracovní skupiny FoRS

Volba orgánů a dělba zodpovědnosti jednotlivých orgánů

Nejvyšším orgánem FoRS je Valná hromada složená ze všech členů. Valná hromada volí Správní radu a Kontrolní komisi. Správní rada následně volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Předseda Správní rady je statutárním orgánem FoRS. Organizační a finanční management a výkon denní agendy zajišťuje Sekretariát FoRS v čele s ředitelem, zodpovědným Správní radě.

Valná hromada dne 9. 6. 2022 zvolila Správní radu a Kontrolní komisi v následujícím složení a to na volební období dvou let.

Správní rada

PŘEDSEDA:

 • Richard Schinko, Světlo pro svět

MÍSTOPŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ:

 • Jiří Škvor, Charita Česká republika
 • Kristina Ambrožová, Diakonie ČCE

VŠICHNI ČLENOVÉ:

 • Kristina Ambrožová, Diakonie ČCE
 • Jan Mrkvička, Člověk v tísni
 • Richard Schinko, Světlo pro svět
 • Jiří Škvor, Charita Česká republika
 • Radomír Špinka, ADRA 

Sekretariát FoRS

 • Pavel Přibyl
 • Kamila Muchová
 • Eva Kaňovská
 • Lucie Ambrožová
 • Eliška Šertlerová

Kontakt

Kontrolní komise

 • Sylva Horáková, Lékaři bez hranic
 • Jitka Jandáková, Charita Česká republika
 • Martin Schlossarek, Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace