Czech English

Publikace FoRS

2024

Dobré příklady z praxe rozvojových a humanitárních projektů

Realizace projektů podpořených z rozpočtu MZV ČR. 

2023

Outcome report z konference „Odolnost jako úkol“

Konference zdůraznila význam rozvojové spolupráce a roli občanské společnosti jako klíčových prvků při posilování odolnosti místních komunit v rozvojových zemích.

2023

Paper „Building resilience through participation“

Zkušenosti občanské společnosti z východní Evropy a západního Balkánu. 

2023

Briefing paper „České klimafinance pro rozvojový svět“

Klimafinance přispívají ke zvyšování odolnosti a snižování nestability ve světě. Přesto na ně dlouhodobě poskytujeme 200 – 300 mil. Kč ročně, tj. pouhých 2,5 – 3,75 % férového podílu.

2022

Paper k financování Oficiální rozvojové pomoci v ČR

Základní údaje o financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ze strany ČR.
2021

Příklady dobré praxe z rozvojových, humanitárních a transformačních projektů

Projekty podpořené z rozpočtu MZV ČR

2020

Briefing paper Humaniární pomoc ČR

2019

Briefing paper ke Globálnímu rozvojovému vzdělávání

2019

Briefing paper ke Klimatickým financím pro rozvojové země

2017

Communication compass for development NGOs

Naše publikace Communication compass for development NGOs (Practical hints and tips for good and effective PR) má nově také kratší verzi, kterou naleznete v anglickém jazyce ZDE a v ruském jazyce ZDE.
2017

Aidwatch 2017

Aidwatch 2017: Česká zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: S jakou vizí je dále rozvíjet? (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR) – zde.
2017

Shrnutí Aidwatch 2017

Shrnutí Aidwatch 2017: Česká zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: S jakou vizí je dále rozvíjet? (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR) – zde.
2015

Aidwatch 2015

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky ve světle nových cílů udržitelného rozvoje (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok 2014) – zde.
2015

Shrnutí Aidwatch 2015

Shrnutí Aidwatch 2015: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky ve světle nových cílů udržitelného rozvoje (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok 2014) – zde.
2015

Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání: Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj – zde.
2015

Communication compass for development NGOs

Communication compass for development NGOs (Practical hints and tips for good and effective PR) – zde.
2015

Mediální brief před konferencí v Addis Abebě

Mediální brief před konferencí v Addis Abebě – zde.
2015

Media brief before Third Financing for Development Conference in Addis Ababa

Media brief before Third Financing for Development Conference in Addis Ababa – English summary – here.
2015

Policy Coherence for Development in Eastern Partnership Countries. Case studies

Studie „Policy Coherence for Development in Eastern Partnership Countries. Case studies“ – zde, česká část studie v českém jazyce: „Na plný plyn a bez skrupulí? (Role České republiky a zemí Visegrádu v podpoře Jižního plynového koridoru)“ – zde.

2014

 • AidWatch 2014: Co Česko (u)dělá pro odstranění chudoby ve světě do roku 2015 a dále – Pohled nevládních neziskových organizací na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR – zde.
 • AidWatch 2014: What the Czech Republic does (will do) for poverty eradication in the world by 2015 and beyond (Czech AidWatch report) – here (ENG).
 • Zahraniční rozvojová spolupráce ČR – Strategický rámec pro společnou komunikaci nevládních neziskových organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci – zde.
 • Komunikační kompas pro rozvojové nevládky: Praktické tipy a rady pro kvalitní a efektivní PR – zde.
 • Studie o koherenci politik pro rozvoj (8 případových studií na podporu koherence politik pro rozvoj) – zde.
 • Policy coherence for development study (8 case studies to promote PCD) – zde (ENG)
 • Cesta k celistvosti a sebe-vědomé česko:Příležitosti nejen pro ekologické a rozvojové organizace po roce 2015 – zde.
 • Jak zohlednit rozdílné role, potřeby a priority žen a mužů v rozvojových, humanitárních, vzdělávacích a osvětových projektech – zde.
 • How to reflect different roles, needs and priorities of men and women in development, humanitarian, educational and awareness-raising projects – here.

2013

 • Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky – Příspěvek k odstraňování chudoby ve světě – zde.
 • Sustainability of Czech International Development Cooperation Projects – zde (ENG)
 • Udržitelnost českých projektů zahraniční rozvojové spolupráce – zde
 • Obhajoba české zahraniční rozvojové spolupráce a důležitosti rozvojových nevládních neziskových organizací v měnícím se světě – zde.
 • Rozvoj po roce 2015 a příležitosti pro české nevládní neziskové organizace – zde.
 • Humanitární pomoc České republiky – Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací – zde.
 • Studie Hledání cest spolupráce v rozvojových zemích o potřebách, limitech a příležitostech pro spolupráci mezi vědou a výzkumem a soukromým a neziskovým sektorem – zde.
 • How can economic growth work for development of developing countries“ Seminar on Financing of Sustainable Development Projects and Role of Non-governmental Organisations and Business Actors – here.

2012

 • Briefing paper: Official Development Assistance of the Czech Republic in 2011 zde
 • Briefing paper: zahraniční rozvojová spolupráce ČR v roce 2011 – zde
 • Zpráva FoRS o zahraniční rozvojové spolupráci ČR za rok 2011 – zde
 • How to engage local society in sustainable development – toolkit z letní školy DESS 2012 – zde (ENG)
 • Post-2015: Opportunities for EU-12 CSOs – zde (ENG)

2011

 • Lidská práva v kontextu rozvojové spolupráce – zde
 • Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2010 – zde
 • The Involvement of Development NGOs from Visegrad Countries in the Financial Instruments of the European Commission –zde (ENG)
 • Development Cooperation of the Visegrad Group in the Context of the European Union – zde (ENG)
 • Czech Republic and its Official Development Assistance – zde (ENG)
 • Zpráva z regionálního semináře globálního rozvojového vzdělávání Visegrádských zemí – Visegrad Regional Seminar on Global Development Education – Key messages – zde (ENG)
 • Zpráva z regionálního semináře globálního rozvojového vzdělávání Visegrádských zemí – Visegrad Regional Seminar on Global Development Education – full version – zde (ENG)
 • Průzkum financování členů a pozorovatelů FoRS z mezinárodních zdrojů v letech 2007 až 2010 – zde
 • Gender in Development Matters: Resource book and training kit for development practitioners? – zde.

2010

 • Zpráva o globálním rozvojovém vzdělávání v České republice v letech 2008 – 2010 – zde.
 • Horký, O., O´Sullivan, M.: Genderová rovnost a posílení postavení žen. Cesta ke spravedlivější a efektivnější rozvojové spolupráci, Policy Brief FoRS – zde
 • Gender Equality and Women’s Empowerment. Towards More Equitable and Effective Development Cooperation in the Czech Republic, FoRS Policy Brief – zde.
 • Jak Česká republika snižuje globální chudobu. Stínová zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci – retrospektiva pěti let –zde
 • How to engage in the EU Presidency: Recommendations for Hungarian and Polish Development NGOs – zde (ENG)
 • How to engage in the EU Presidency: Recommendations for Hungarian and Polish Development NGOs – zde (PL)

2009

 • Česká pomoc na rozcestí. Zpráva nevládních neziskových organizací o zahraniční rozvojové spolupráci 2008-2009 – zde
 • Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice – zde
 • Efektivnost rozvoje – hledání nových cest – zde
 • CSO Development Effectiveness – Searching new ways – Czech Contribution to the Global Process of the Civil Society Organisations (ENG) – zde
 • Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? – zde
 • Evropská unie a její odpovědnost ve světě – výzva kandidátům do Evropského parlamentu – zde
 • Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná podmínka efektivity – zde.

2008

 • Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007 – zde
 • Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007 – shrnutí zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace