Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

Evaluace v Etiopii a Zambii – vyhlášení výběrového řízení

20.2.2013
MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na evaluaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Etiopii  a v Zambii. Termín pro podávání nabídek na evaluaci projektů v Etiopii je stanoven na 13. březen 2013, 14:00 hod, na evaluaci projektů v Zambii pak na 15. březen 2013, 10:00 hod. Zadávací podmínky evaluace a další potřebné informace naleznete na webu […]

PRAG – Praktický průvodce procesem uzavírání smluv u projektů vnější pomoci EU

20.2.2013
Na této stránce naleznete aktuální verzi průvodce procesem uzavírání smluv u projektů vnější pomoci EU a informace o vypsaných tendrech na jejich realizaci. Jak informovalo Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, z  významných změn stojí za pozornost zejména snížení stropů pro předběžné financování (viz Annex B8d, Section 29, Payment and interest on late payment) ze 40% na […]

ČRA: výběrové řízení v rámci dotačního titulu „Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče v regionu jižních národů, národností a lidu“

5.2.2013
Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu „Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče v regionu jižních národů, národností a lidu“. Více informací k dotačnímu výběrovému řízení naleznete na webu ČRA.

První výzva: granty z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

30.1.2013
Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů 2009-2014 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. Více informací zde. Informace o stavu přípravy a očekávaném termínu zahájení programů a […]

Grantová výzva Charitymints.com, s. r. o.

18.1.2013
CharityMints.com, s. r. o. vypisuje výběrové řízení pro neziskové organizace, které se chtějí zapojit do projektu sdíleného marketingu. Pro rok 2013 bude vybráno 9 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno minimálně 10% z prodejní ceny každého produktu Charitymints. Do výběrového řízení se mohou přihlásit organizace, které v ČR působí minimálně 2 roky, typově: • právní […]

Nadace OKD: grantové výzvy v oblasti kultury, vzdělání a rozvoje místních komunit

18.1.2013
Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pro svou komunitu i veřejnost připravují zajímavé volnočasové aktivity, ať už jsou zaměřené na kulturu, sport nebo místní tradice. Součástí programu je také podpora školských zařízení při realizaci výjimečných vzdělávacích aktivit. Více informací o podmínkách udělení grantu naleznete zde.

Nadace OKD: grantové výzvy na podporu ochrany životního prostředí, kulturního dědictví či veřejného prostoru

18.1.2013
Nadace OKD nabízí finanční pomoc na projekty s ekologickou tematikou, aktivity směřující k zachování a využití přírodních a kulturních památek a iniciativy zlepšující stav veřejných prostranství. Více informací o podmínkách udělení grantu naleznete zde.

Nadace OKD nabízí finanční a poradenskou pomoc při zpracování grantové žádosti ESF

18.1.2013
Nadace OKD nabízí neziskovým organizacím a obcím možnost finanční a poradenské pomoci při zpracování grantové žádosti na dotace z fondů Evropské unie. Podporované aktivity a podmínky získání podpory naleznete zde.

Nadace Naše dítě – granty NIF

18.1.2013
Nadace Naše dítě vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí 2013. Přihlásit se mohou právnické osoby, které realizují projekty a programy přispívající k vytvoření účinného systému ochrany dětí a jejich práv v ČR v souladu s Úmluvou o […]

Nové a obnovené grantové výzvy Evropské komise

18.1.2013
Evropská komise vypsala nová grantová řízení a obnovila některá stávající grantová řízení na následující projekty. Informace o podmínkách poskytnutí grantu naleznete v dokumentech na webu Evropské komise pod příslušným referenčním číslem. Gruzie: „NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT“; referenční číslo: 133771; přihlášky do 1. 3. 2013; výše dotace: 700.000€. Venezuela: „PROGRAMA PARA AGENTES NO ESTATALES […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace