Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

Vyhlášení dotačního řízení programu transformační spolupráce pro rok 2013!

7.9.2012
Dne 5.9. 2012 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení programu transformační spolupráce pro rok 2013! Pod níže uvedeným odkazem naleznete celý text vyhlášení a požadované přílohy. Bližší informace bude možné získat na informačním semináři, který proběhne v úterý 18. září od 13 hodin v prostorách MZV. http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/vyberova_rizeni/vyberove_rizeni_na_rok_2013/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_rok_2013.html Stejně jako v loňském roce budou obvyklé prioritní země rozšířeny […]

Výsledky projektových žádostí EK

27.8.2012
Evropská komise by měla během měsíce srpna zveřejňovat výsledky posouzení projektových žádostí v rámci výzvy programu pro nestátní aktéry a místní municipality – Non-State Actors and Local Authorities in Development – v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty. Viz přiložený indikativní kalendář či ke stažení na webu na https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=131141 Prosíme také všechny organizace, které se této výzvy zúčastnily, aby nám dávaly […]

Vyhlášení humanitárního dotačního řízení pro Sýrii

27.8.2012
Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Sýrie uvnitř země a/nebo pro uprchlíky ze Sýrie v sousedních zemích (Irák, Jordánsko, Libanon, Turecko) postižené probíhajícím konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění náhradního přístřeší a základních životních potřeb uprchlíků či vnitřně vysídlených osob a […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace