Czech English

ADRA – Jak mohou toalety zachránit vzdělání aneb Do školy i během menstruace


Dívky v Etiopii či Nigeru zameškají každý měsíc jeden týden výuky. To je přes 300 vyučovacích hodin ročně v přepočtu na naši školní docházku. Musíme brát v potaz i to, že úroveň školství v Nigeru a Etiopii není zdaleka na takové úrovni jako u nás, proto tato čísla často vedou k úplnému zanedbání základních vědomostí. Dívky tak přichází nejen o kontakt se spolužáky, ale hlavně o vědomosti, které jim do budoucna mohou pomoci získat kvalitní práci a stabilní příjem. Zlepšit hygienické podmínky můžete prostřednictvím vašeho příspěvku na portálu Darujme.cz na nový projekt Do školy i během menstruace.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace