Czech English

Charita ČR ve spolupráci s FoRS – Inspirační fórum IHRA 2021


Jak může přispět spolupráce neziskových organizací, akademiků a zástupců podnikatelské sféry prostřednictvím inovací ke zlepšení situace v rozvojových zemích? Jaké jsou přínosy a hlavní výzvy pro zavádění nových inovativních řešení do humanitární pomoci či rozvojové spolupráce? Jak vůbec začít spolupracovat na řešení aktuálních rozvojových výzev a přinášet nová řešení? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na inspiračním fóru IHRA 2021, které se bude konat 10. listopadu. Na inspirační fórum je možné registrovat se do 5. listopadu zde. Těšit se můžete na řadu zajímavých workshopů, panelovou diskuzi a následný networking, na kterém bude přítomno mnoho firem a organizací. Panelovou diskuzí vás provede Tomáš Jungwirth. Aktuální pozvánku s podrobným programem najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace