Czech English

ICWD ČVUT – Rozvojová středa: Dobrý rozvojový projekt

25.9.2023
FoRS

Rádi bychom vás pozvali na první Rozvojovou středu v tomto roce „Dobrý rozvojový projekt“, která proběhne 4. října (byl posunut termín) na Stavební fakultě ČVUT od 14:00 do 17:00 v Kantor coffee, Thakurova 7, Praha 6. Pokud se zúčastníte alespoň čtyř Rozvojových střed, obdržíte certifikát o absolvování, je však potřeba se zaregistrovat. Rozvojové středy můžete navštívit kdykoliv, registrace je nutná v případě certifikátu. 

Rozvojové středy jsou cyklus tematických bloků složených z přednášek, workshopů a diskuzí. Přednášky jsou určeny jak studentům ČVUT i jiných škol, pracovníkům v oblasti rozvoje nebo vzdělávání i veřejnosti. Jsou organizovány za účelem představit diverzitu rozvojové problematiky, rozvojových projektů a přístupů k nim. Rozvojových střed se účastní odborníci v dané problematice, stejně jako realizátoři projektů. Budeme se věnovat nejen úspěchům v poskytování zahraniční pomoci, ale i úskalím a problémům, které realizace projektů přináší.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace