Czech English

FoRS – Briefing paper „České klimafinance pro rozvojový svět“

Na Zemi probíhají zásadní změny klimatu, za které jsme jako země spoluzodpovědní. Důsledky této situace dopadají na každého z nás, nejvíce však na obyvatele nejchudších zemí. Jako silně průmyslový stát si neseme dlouhodobý emisní dluh. A dodnes jsme v EU na čele v přepočtu emisí CO2 na obyvatele (různé zdroje nás řadí na 2. – 4. místo). Ze 180 zemí světa jsme na 22. místě. Jsme v tomto ohledu také daleko například i před Čínou či Indií. Celkem 80 % nákladů vzniklých v důsledku dopadů klimatických změn ponesou přitom ti nejzranitelnější –⁠ obyvatelé rozvojových zemí. Přitom jako země nepřispíváme férovým podílem k plnění závazků v oblasti klimafinancí přijatých na mezinárodních fórech. Více v novém briefing paperu FoRS České klimafinance pro rozvojový svět

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace