Czech English

AMO – Nový klima tým

16.1.2020
FoRS

Asociace pro mezinárodní otázky nově rozšiřuje aktivity o téma změny klimatu. Klima tým Výzkumného centra AMO přináší nové úhly pohledu na změnu klimatu a související témata. Tým expertek a expertů připravuje sérii tematických policy paperů, publikuje komentáře k aktuálnímu vývoji v oblasti mezinárodní a evropské klimatické politiky a věnuje se také advokační práci v dané oblasti na národní úrovni. Prvním výstupem je policy paper Klimatické finance, který se věnuje financím vynaloženým na opatření spojená se změnou klimatu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace