Czech English

AMO – One Planet Summit

1.3.2019
FoRS
Letošní One Planet Summit se uskuteční 14. března 2019 v Nairobi v Keni. Netradiční místo jeho konání má za cíl upozornit na speciální roli Afriky v globálním systému – přiblížit možné příležitosti a trajektorie vývoje. Přestože Afrika celosvětově produkuje pouze 5 % skleníkových plynů, je téměř 65 % jejích obyvatel přímo ovlivněno klimatickou změnou. Více se o sumitu dozvíte zde, nebo se můžete podívat na krátké video zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace