Czech English

AMO – Střet perspektiv: Analýza klimatických debat ve střední a východní Evropě před volbami v roce 2024

17.2.2024
FoRS

Ústředním tématem v celé EU se stal střet mezi ekonomickými zájmy a environmentálními cíli, který představuje zásadní výzvu pro přijetí nadcházející transformace ekonomiky veřejností.

Soubor analýz AMO zkoumá konkrétní politiky v oblasti klimatu a stav veřejných debat zaměřených na Zelenou dohodu pro Evropu před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024 ve vybraných zemích EU.

Cílem autorů a autorek z jednotlivých států bylo prozkoumat mediální pokrytí těchto otázek a pochopit různé perspektivy a argumenty, které utvářejí veřejnou debatu o těchto otázkách.

Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace