Czech English

Arnika – Znečištěný vzduch nesmí ohrožovat lidské zdraví

23.11.2018
FoRS
Dne 19. 11. byla v Ostravě zahájena konference  „Za čistý vzduch v průmyslových městech Evropy“ jejímž hlavním tématem bylo znečištění ovzduší a zlepšení těchto podmínek. Znečištění ovzduší zapříčiní celosvětově každý rok přes čtyři miliony úmrtí a přibližně 91 % světové populace stále žije v oblastech, kde úroveň znečištění překračuje limity WHO. Více informací ohledně konference je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace