Czech English

AuthorAID Travel and Workshop Grants 2017 – Awarding Participants from Developing Countries

20.1.2017
FoRS

Organizace AuthorAID vypisuje drobné granty na podporu akademiků a výzkumníků z rozvojových zemích. Grant lze čerpat na hrazení nákladů badatelů, spojených s účastí na mezinárodních konferencích, kde by mohli přednášet o své činnosti či tvorbu workshopů, skrze které budou prezentovat své znalosti. Cena grantů se pohybuje od USD 1,500 – 2,500. Své project proposal mohou zájemci zaslat do 29. ledna (cestovné) či 5. února (workshopy). Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace