Czech English

Butterfly – Zapojení cizinců do koncertního vystoupení

10.9.2016
FoRS

Agentura Butterfly připravuje projekt, ve kterém cizinci žijící v ČR vystoupí na několika koncertech společně s orchestrem konzervatoře. Cílem projektu je budovat porozumění a ukázat pozitivní příklady integrace. Prosíme o zprostředkování kontaktu na cizince, kteří na pokročilejší úrovni hrají/hráli na hudební nástroj či zpívají a byli by ochotni se zapojit (ideálně do 15. září). Informace podá Lenka Dobiáš Černá, lenkacerna111@gmail.com, 602 190 960.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace