Czech English

Call for proposals: Think Visegrad Fellowship 2019

3.4.2019
Kamila Muchová
Think Visegrad je platforma pro think-tanky jejichž cílem je analyzovat klíčové otázky pro Visegrádskou skupinu a poskytnout doporučení vládám zemí Visegrádské skupiny a Mezinárodnímu visegrádskému fondu. Způsobilí jsou odborníci s nejméně pětiletou praxí v oblasti výzkumu. Přednost budou mít žadatelé, kteří již významně přispěli ve svém oboru. Dne 1. března byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů pro Think Visegrad Fellowship a uzávěrka je 14. dubna. Pro přihlášení je nutné zaslat motivační dopis, formulovanou žádost a strukturovaný životopis na adresu thinktank@sfpa.sk. Více informací je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace