Czech English

Česká ambasáda v Tbilisi – Local Small Projects a Transition Small Projects

20.9.2019
FoRS

Česká ambasáda podala výzvu k předkládání návrhů na místní projekty malého rozsahu do roku 2020, které musí cílit na udržitelný rozvoj v Gruzii. Další poskytovaný grant je zaměřen na podporu demokracie a lidských práv s využitím zkušeností České republiky se sociální transformací a demokratizací země. Přihlášky možno podávat do 1. října pro projekt udržitelného rozvoje na místní úrovni a 4. října pro transformativní projekt.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace