Czech English

Česká evaluační společnost – Kongres ČES

19.10.2017
Eliška Šertlerová

Kongres České evaluační společnosti se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017 v 17:00 v centru Prahy (místo bude upřesněno). Tato událost je zároveň i příležitostí pro členy, kteří by se v příštím období rádi podíleli na činnosti ČES v rámci Správní rady, aby zasílali své nominace na adresu ces@czecheval.cz. Na Kongresu budou voleni noví členové správní rady na tyto pozice: tajemníkviceprezident a projektový manažer. ČES dále nabízí školení a kurzy, jejichž seznam najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace