Czech English

CEVRO – Debata „Evropská stopa v Sahelu: Příspěvek k bezpečnosti a stabilitě v nepokojném regionu“

30.10.2022
FoRS

CEVRO pod záštitou MZV pořádá veřejnou debatu „Evropská stopa v Sahelu: Příspěvek k bezpečnosti a stabilitě v nepokojném regionu.“. Tématem diskuse bude současná role EU a evropských států v Sahelu. Tento region čelí řadě výzev, včetně politické nestability, islámského radikalismu a environmentálních problémů. Právě na bezpečnostní a politickou situaci bude diskuse zaměřena. Akce se uskuteční 8. listopadu od 16:00 do 17:30 v atriu CEVRO Institutu. Veškeré informace a registraci naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace