Czech English

Charita Česká republika – Jak se v rozvojových zemích pohlíží na duševní zdraví?

9.7.2021
FoRS

Přestože pandemie koronaviru vynesla téma duševního zdraví v západní společnosti do popředí, v rozvojových zemích se o něm veřejně nemluví. V těchto oblastech bývají duševní obtíže spojeny s vyloučením ze společnosti a s tím související nemožností vést plnohodnotný život. Charita vyzpovídala vedoucí misí a zeptala se jich, jak se na duševní zdraví pohlíží v konkrétních rozvojových zemích, kde pracují. Článek a záznamy odpovědí lze nalézt zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace