Czech English

Charita ČR & AMU – Premiéra divadelní inscenace „30 dní“

5.6.2020
FoRS

Charita ČR ve spolupráci se studentkami AMU uvádí divadelní inscenaci v rámci tématu „Co je domov?“, která se zaměřuje na životní situace, překážky a strasti, se kterými se běžně setkává občan třetí země při zřizování života na území České republiky. Samotný obsah divadelní inscenace vychází z  autentických zkušeností autorek. Premiéra proběhne 8. a 9. června 2020 vždy od 19 hodin. Každý večer bude  následovat diskuze s hosty, konkrétně s migrační koordinátorkou Charity ČR Klárou Boumovou a Petrem Barochem. Více informací se dozvíte zde a zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace