Czech English

Burma Center Prague

Země působnosti Barma

Sektory působnosti Podpora demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě v exilu

Barmské centrum Praha chce navázat na tradici přátelství mezi lidmi Barmy a České a Slovenské republiky. Posláním BCP je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu tím, že analyzuje dění v Barmě a informuje a zapojuje evropskou veřejnost, vytváří most a sítě mezi Evropou a Barmou, zajišťuje potřebné služby Barmáncům, zejména vzdělávání a pomoc uprchlíkům pro integraci, a podporuje posílení dovedností Barmánců a jejich aktivní účast při transformaci Barmy. BCP pokládá za nutné zdůrazňovat význam otázky lidských práv v Barmě a zajistit lidem základní věci, jako jsou vzdělání, zdravotní péče a právní jistota. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace