Czech English

SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World

Země působnosti Burkina Faso, Etiopie, Jižní Súdán, Keňa, Mosambik, Uganda

Sektory působnosti Zdravotnictví (oční péče, rehabilitace), inkluzivní vzdělávání, legislativní činnost, osvětová činnost

Světlo pro svět – Light for the World je nevládní organizací, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa, zejména v Africe. Posláním Světla pro svět je prevence a léčba slepoty a podpora osob se zrakovým či jiným postižením v nejchudších zemích světa. Projekty organizace se zaměřují na léčbu slepoty prostřednictvím operací šedého zákalu, prevence říční slepoty (trachomu) a léčení jejích následků a dále také na rehabilitaci dětí s postižením a jejich začleňování do společnosti. Světlo pro svět se snaží o rozvoj a dodržování práv osob s postižením a zvyšování povědomí o této problematice. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace