Czech English

Člověk v tísni – online databáze projektových indikátorů IndiKit

16.12.2016
FoRS

Člověk v tísni vytvořil on-line databázi projektových indikátorů IndiKit (www.indikit.net), která pokrývá 10 tematických oblastí. Cílem databáze je pomoci humanitárním a rozvojovým pracovníkům využívat ve svých logických rámcích (a M&E systémech) správně formulované indikátory a sbírat a analyzovat požadovaná data v maximální kvalitě. IndiKit vám nabízí: 250 indikátorů včetně praktických návodů pro sběr a analýzu potřebných dat, více než 10 tématických M&E manuálů a checklist, kalkulátor pro určení minimálního počtu respondentů baseline, endline a dalších studií, fórum pro sdílení zkušeností, odkazy na užitečné zdroje. Kdokoli z vás by měl mít příležitost zlepšit kvalitu či obsah obsahu IndiKitu. Pokud vám tedy přijde, že jakýkoli důležitý a často používaný indikátor chybí / máte nápad na zlepšení, sdílejte vaše postřehy. Pokud kdykoliv do 30.1. využijete IndiKit, kontaktujte prosím Petra Schmieda (petr.schmied@peopleinneed.cz), pomůžete tak procesu neustálého zlepšování.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace