Czech English

Členství FoRS v mezinárodní konfederaci CONCORD

 • Úvod
 • Členství FoRS v mezinárodní konfederaci CONCORD
hands-rudder

Co je CONCORD a jak souvisí s FoRS?

CONCORD (celým názvem European NGO Confederation for Relief and Development/ Evropské konfederace nevládních neziskových organizací pro humanitární pomoc a rozvoj) je Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních organizací. Skládá se z členských organizací zastupujících více než 2600 nevládních organizací a jsou podporovány miliony občanů po celé Evropě.

FoRS se v roce 2003 stal zakládajícím členem. CONCORD vytváří společná stanoviska evropských nevládních organizací k evropské i k širší mezinárodní rozvojové politice a usiluje o transparentní komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci občanské společnosti ve věcech rozvojové spolupráce. Více o CONCORD naleznete na webových stránkách www.concordeurope.org

 

Aidwatch reporty

CONCORD a jeho členské organizace ze všech 28 států EU společně vydávají tzv. hodnotící zprávy Aidwatch, které monitorují kvalitu a kvantitu poskytované pomoci těmito státy a navrhují řešení pro jednotlivé oblasti. 

 • AidWatch 2020: Knock-on effects, an urgent call to Leave No One Behind
 • AidWatch 2019: Leaving No One Behind: Time for Implementation
 • AidWatch 2018: EU aid: A broken ladder?
 • AidWatch 2017: Genuine aid: EU pushes commitment up to 2052
 • AidWatch 2016: This is not enough!
 • AidWatch 2015: Looking to the future, don’t forget the past – Aid Beyond 2015
 • AidWatch 2014: Europe’s Role in financing and implementing sustainable development goals post 2015
 • AidWatch 2013: The unique role of European Aid – The fight against global poverty
 • AidWatch 2012: Aid we can – Invest more in global development
 • AidWatch 2012: Special Report – Making sense of EU development cooperation effectiveness
 • AidWatch 2011: Challenging Self-Interest Getting EU aid it for the fight against poverty
 • AidWatch 2010: Penalty Against Poverty More and better EU aid can score Millennium Development Goals
 • AidWatch 2009: Lighten the load In a time of crisis, European aid has never been more important
 • AidWatch 2008: No Time to Waste: European governments behind schedule on aid quantity and quality
 • AidWatch 2007: Hold the Applause! EU governments risk breaking aid promises
 • AidWatch 2006: EU aid: genuine leadership or misleading figures? An independent analysis of European Governments’ aid levels
Every Word Matters

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace