Czech English

FoRS v newsletteru CONCORD Europe

FoRS převzal předsednictví v červenci 2022. Agendu projektu Towards and open, fair and sustainable Europe in the World výrazně ovlivnila ruská agrese na Ukrajině. Řada členských organizací FoRS se od začátku války aktivně zapojuje do humanitární pomoci v terénu a toto téma velmi silně rezonuje ve veřejnosti i mezi rozhodujícími činiteli.

FoRS spolupořádal s evropskou platformou VOICE konferenci o nových trendech a výzvách v poskytování humanitární pomoci ve světle války na Ukrajině. Rovněž byla ustavena pracovní skupina pro Ukrajinu. I přes kritickou situaci na Ukrajině bylo naším cílem upozornit na problémy i v jiných regionech světa a šířit poselství, že se na ně nesmí zapomínat. FoRS proto uspořádal mezinárodní konferenci „Odolnost jako úkol: Jak pomoci lidem v křehkých regionech zvládnout složité krize“. Prostřednictvím této akce se FoRSu podařilo navázat hlubší spojení s několika evropskými institucemi zapojenými do rozvojové spolupráce, ale také s domácími politickými aktéry.

Hlavní aktivity FoRS během předsednictví byly zaměřeny na osvětu a budování silnější veřejné a politické podpory pro mezinárodní spolupráci.

 K tomu přispěl nejen Sekretariát FoRS, ale také mobilizací multiplikátorů k oslovení širší veřejnosti. Společně jsme sdíleli poselství, že rozvojová spolupráce má smysl a že z jejích úspěchů máme prospěch všichni.

Během předsednictví jsme navázali mnoho cenných partnerství a posílili vazby mezi nevládními organizacemi, podniky, akademickou sférou a veřejným sektorem.

CONCORD Švédsko chce, aby švédská vláda učinila rok 2023 „rokem genderové rovnosti v EU“, aby byla zajištěna rovnost žen a mužů v zahraniční politice a politice rozvojové pomoci EU. Hlavními tématy pro CONCORD Švédsko a švédské předsednictví budou genderová rovnost, Agenda 2030, environmentální a klimatická spravedlnost, lidská práva, financování globálního udržitelného rozvoje a občanský prostor. Těšíme se, co švédské předsednictví přinese!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace