Czech English

CONCORD – High-Level Political Forum on Sustainable Development

12.7.2019
FoRS

Politické fórum o udržitelném rozvoji (HLPF) se stalo významnou globální politickou událostí, na níž se scházejí zástupci vlád a další zainteresované strany z celého světa, aby se společně zabývali globálními problémy, jako jsou témata rostoucí nerovnosti nebo klimatická krize. Letos se koná od 9. do 18. července 2019 v New Yorku a zaměřuje se na „posílení postavení lidí a zajištění jejich rovnosti“. Více informací a program naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace