Czech English

Coop4Wellbeing – Vazby mezi společností a přírodou v praxi české rozvojové spolupráce III

20.5.2023
FoRS

Srdečně vás zveme na závěrečný workshop projektu Coop4Wellbeing, který se uskuteční 31.8.-1.9 v Litomyšli. Cílem workshopu je prezentovat klíčová zjištění z výzkumné cesty do Zambie a jejich využití pro praxi rozvojové spolupráce v České republice. Workshop organizují Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci a organizace Člověk v tísni. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace