Czech English

ČRA – Informační schůzka k projektu delegované spolupráce v Zambii

13.10.2023
FoRS

V pondělí 23. října od 14:00 do 16:00 proběhne informační setkání k projektu delegované spolupráce v Zambii „SLIM – Sustainable Landscape through Integrated Management“. Místo konání: Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, Praha 1, Zasedací místnost 1. patro (+online). Během setkání bude představen obsah projektu vč. plánovaných aktivit a harmonogramu a budou poskytnuty praktické informace pro potenciální účastníky veřejných zakázek. Seminář proběhne fyzickou i online formou. Zájem o účast na semináři potvrďte do 18. října do 17:00 na emailovou adresu danicek@czechaid.cz s uvedením formy účasti (fyzicky/online). Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace