Czech English

ČRA – Projekt ČRA pomohl v Bosně nastavit systém certifikace a kontroly ovoce, který je běžný v zemích EU

  • Úvod
  • Novinky z ČR a ze světa
  • ČRA – Projekt ČRA pomohl v Bosně nastavit systém certifikace a kontroly ovoce, který je běžný v zemích EU
15.11.2019
FoRS

6. října byl ukončen tříletý projekt České rozvojové agentury s názvem Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu v Bosně a Hercegovině. Výsledkem projektu, jehož první část byla spolufinancována ve spolupráci s USAID, je nastavení systému certifikace a kontroly ovoce, který je běžný v zemích EU. To umožní bosenským školkařům prodávat do EU certifikovaný materiál a zároveň umožní farmářům a spotřebitelům kupovat kvalitní materiál přímo na území Bosny a Hercegoviny. Více informací o projektu zjistíte na webových stránkách ČRA

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace