Czech English

ČVUT – Neziskovky, přihlaste svůj projekt na projektový maraton!

1.9.2022
FoRS
ČVUT vyzývá organizace, aby sdílely návrhy témat pro projektový maraton, který se koná ve dnech 30. září – 2. října 2022. Mohou se hlásit jakékoliv organizace, které mají zájem o vytvoření technické části projektu na základě vlastního zadání a to nejpozději do 5. září 2022. Projektový maraton je setkání studentů a zájemců z odborné i neodborné veřejnosti, kteří mají zájem si v praxi vyzkoušet vytvoření technicky zaměřeného rozvojového projektu. Většinou trvá tři dny (pá, so, ne) a výstupem je sborník, jehož součástí jsou různé návrhy řešení a zpracovaný projekt.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace