Czech English

Diakonie ČCE – Policy paper „Jak pomoci obnově Sýrie?“

25.6.2020
FoRS

V důsledku syrské krize je humanitární situace v Sýrii a v sousedních zemích i nadále kritická. Stále existuje riziko dalšího vysidlování a opětovného nárůstu akutních humanitárních potřeb obyvatelstva, které je již nyní značně postiženo roky trvajícím konfliktem.Tento policy paper si klade za cíl shrnout současnou humanitární situaci a potřeby obyvatel v Sýrii i v sousedních zemích a upozornit na některé problémy, které brání neomezenému poskytování humanitární pomoci. Dokument nastiňuje možné způsoby řešení a představuje doporučení pro humanitární organizace. Přečtete si celý policy paper zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace