Czech English

Diakonie ČCE – Postní sbírka 2020

28.2.2020
FoRS

Diakonie ČCE letos již po třinácté vyhlašuje Postní sbírku. Potřetí bude tato sbírka věnována na podporu lidem, kteří uprchli před válečným konfliktem ze Sýrie: tento rok se Diakonie bude soustředit na Libanon, který se v současné době nachází ve velmi složité situaci. Sbírkou podpoří komunitní školku, kam chodí děti syrských uprchlíků i z chudých libanonských rodin. V rámci Postní sbírky připravila Diakonie také nové webové stránky Post(n)ise.cz, jejichž myšlenku lze shrnout ve třech větách: Udělej něco pro sebe, udělej něco pro svět a dej o tom vědět. Kampaň Post(n)i se je založená na tom, že lidé za svoje dary získávají odměny – lidé přispívající do Postní sbírky si tak mohou vybrat z celé řady krásných odměn z oblasti zdravé výživy, osobního rozvoje a duchovního života poskytnutých partnery Diakonie ČCE. Více o letošní Postní sbírce se dozvíte zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace