Czech English

Diakonie ČCE/Středisko humanitární a rozvojové spolupráce – Výzva k podání žádostí na financování projektů zaměřených na Cíle udržitelného rozvoje a migraci

  • Úvod
  • Grantové příležitosti
  • Diakonie ČCE/Středisko humanitární a rozvojové spolupráce – Výzva k podání žádostí na financování projektů zaměřených na Cíle udržitelného rozvoje a migraci

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE zveřejnilo výzvu k podání žádostí na financování projektů, které přispívají k informovanosti o Cílech udržitelného rozvoje a jejich propojení s tématem migrace. Výzva spadá do systému dílčích grantů mezinárodního projektu SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU’, který je součástí vzdělávacího a osvětového programu DEAR (Development Education and Awareness Raising) Evropské komise. Lhůta pro podání žádosti je 16. července 2020. Pro vypracování projektové žádosti použijte tento a tento formulář. Více informací najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace