Czech English

EEA and Norway Grants – Nové priority pro období 2014 – 2021

30.9.2016
FoRS

The EEA a Norway Grants jsou snahou Islandu, Lichtenštejnska a Norska o snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropě a posilování bilaterální vztahy 15 členských států EU v severní, střední a jižní Evropě.  Financování je zajištěno v průběhu několika po sobě jdoucích období z nichž poslední (období 2014-2021) bylo nedávno zahájeno. 5 nových prioritních sektorů a 23 programových oblastí způsobilých pro financování v tomto období jsou shrnuty v „Blue Book“, která je dostupná na této stránce společně s dalšími užitečnými informacemi.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace